Hrvatski digitalni Indeks 2020 otkriva četiri pozitivna trenda

Analiza daje procjenu stanja digitalne transformacije hrvatskog gospodarstva, digitalne spremnosti hrvatskih poduzeća iz različitih gospodarskih sektora te utjecaja korona krize na poslovanje.

52
Hrvatski digitalni indeks 2020
Nataša Ćurić Martinčević, Apsolon

Konzultantska kuća Apsolon predstavila je rezultate istraživanja na temu digitalne transofrmacije – Hrvatski Digitalni Indeks (HDI) za 2020. godinu. Istraživanjem je obuhvaćeno 300 hrvatskih poduzeća iz različitih djelatnosti i geografskih regija s ciljem uvida u stanje digitalne spremnosti hrvatskog gospodarstva.

Ispitanici istraživanja bile su osobe na strateškim pozicijama, odgovorne za digitalne procese poduzeća, a rezultati su pokazali kako 60 posto poduzeća smatra da će digitalna transformacija najveći utjecaj imati na zaposlenike. Čak 84 posto poduzeća smatra da će se uslijed digitalne transformacije promijeniti njihov poslovni model te 94 posto poduzeća vidi digitalnu transformaciju kao priliku za napredak. Istovremeno, samo 18 posto tvrtki ima strategiju digitalne transformacije, što je neznatan pomak od 3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Hrvatski digitalni indeks pokazuje kako tek 18 posto domaćih kompanija ima razvijenu strategiju digitalne transformacije

Za 41 posto tvrtki digitalna transformacija je među top tri prioriteta na razini tvrtke (u odnosu sa 33 posto prethodne godine), a rast svijesti o važnosti digitalne transformacije očitava se i u razini s koje se digitalna transformacija vodi. Ove godine kod 39 posto poduzeća izvršni direktor ili predsjednik uprave je osoba koja upravlja digitalnom transformacijom, što predstavlja rast od 13 postotnih poena u odnosu na prošlu godinu kada je to bio slučaj u samo 26 posto poduzeća.

Digitalna transformacija je prioritet

“Svjedočimo četiri pozitivna trenda – najčešći nositelj odgovornosti za digitalnu transformaciju sada je predsjednik uprave, većina poduzeća smatra da digitalna transformacija neće smanjiti broj radnih mjesta, a poduzeća razumiju potrebu agilne prilagodbe i smatraju da će se posljedice uspješne ili neuspješne transformacije osjetiti u manje od tri godine.”, kazala je je Nataša Ćurić Martinčević, predsjednica Uprave Apsolona.

Istraživanje je pokazalo kako je COVID-19 očekivano snažno utjecao na rad poduzeća, pa tako 41 posto ispitanih kompanija nije radilo tijekom „prvog vala“, među kojima njih 21 posto kao razlog navodi nemogućnost organiziranja alternativnog načina rada zbog specifičnosti poslovanja. Kao najveći problem uslijed krize 58,5 posto poduzeća navodi komunikaciju i suradnju s klijentima i dobavljačima.

“S obzirom na korona krizu, koja je vrlo jasno ukazala da digitalizacija nije pitanje izbora već neophodan put svih uspješnih društava i poduzeća, očekujemo da ćemo svjedočiti većem pozitivnom skoku u sljedećem istraživanju”, zaključila je Ćurić Martinčević.

Apsolon je u sklopu Analize dao i prijedlog preporuka i smjernica koje bi se trebale provesti na razini Hrvatske i na razini poduzeća. Nacionalni prioriteti trebaju biti povećanje ulaganja u informacijsku infrastrukturu, usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta i razvoj digitalnih vještina, transformacija javnog sektora te maksimalno iskorištavanja europskih fondova u programskom razdoblju do 2027.

Na razini poduzeća neke od preporuka su prioritizacija digitalne transformacije i donošenje njene strategije, angažman stručnjaka te kreiranje digitalne kulture


Od 300 hrvatskih poduzeća obuhvaćenih studijom, 43 su velika, s više od 250 zaposlenika, i 257 srednjih, s 50 do 249 zaposlenika. Podaci su, osim po veličini tvrtke, grupirani i analizirani i prema skupinama djelatnosti – poljoprivreda, proizvodnja, građevinarstvo, trgovina i usluge te prema regijama i županijama Republike Hrvatske. Cjelokupno istraživanje Digitalna transformacija u Hrvatskoj 2020.