PlanRadar
PlanRadar omugućuje da cijela dokumentacija bude dostupna u digitalnom obliku na tabletu, mobitelu ili laptopu

Građevinski sektor jedan je od najvećih sektora svjetskog gospodarstva, ali i jedan od najslabije digitalizarnih. Kada se govori o digitalnim tehnologijama u građevinarstvu, većina ljudi prvo pomisli na BIM – Building Information Modeling. Riječ je o 3D inteligentnom podatkovnom modelu koji služi kao temelj za projektiranje, simulaciju i suradnju kroz sve faze građevinskog projekta. Tvrtka PlanRadar nudi pak jednostavno i efikasno rješenje za upravljanje zadacima na gradilištu.

“Naša aplikacija PlanRadar je početni korak u digitalnoj transformaciji građevinske struke. Ona pokazuje kako digitalne tehnologije donose uštede. U konkretnom slučaju, PlanRadar štedi korisniku 7 sati rada tjedno. Omogućava bolju komunikaciju, transparentniji rad, brže rješavanje projekata i u konačnici smanjenje troškova i realizaciju projekata unutar zadanog roka i proračuna. Naš cilj je PlanRadar bude temelj za daljnju digitalnu transformaciju prema BIM-u i ostalim naprednim tehnologijama”, tumači Bojan Petković, regionalni menadžer tvrtke za jugoistočnu Europu.

PlanRadar je ticketing system koji omogućava transparentniju komunikaciju na nekom projektu. Podloga za rad u samom softveru je digitalni nacrt. “Hrvatski građevinari na gradilištima još uvijek koriste analogne nacrte I dokumente. Ta dokumentacija je često vrlo opširna i glomazna. PlanRadar omugućuje da cijela dokumentacija bude dostupna u digitalnom obliku na tabletu, mobitelu ili laptopu, online ili offline”, pojašnjava Bojan.

Digitalni nacrt kao podloga

Digitalni nacrt kao podloga omogućava da se na njemu označava što se događa na gradilištu. Na primjer, ako je na nekom dijelu gradilišta uočen problem koji treba riješiti – pukotina, prodor vode i slično. Klasični način rješavanja problema podrazumijeva da na nacrtu pronađete poziciju na kojoj je uočen problem, da ju označite i dokumentirate koristeći razne alate poput diktafona, fotoaparara, ručnog zapisa, whatsapp poruka, govorne komunikacije… PlanRadar pak nudi da to sve riješite digitalno: problem (ticket) dokumentirate kroz aplikaciju tako da na problematičnoj poziciji nacrta prikvačite sliku, audiozapis i detaljan opis problema te da uključite u komunikaciju sve ostale sudionike koji trebaju u tome sudjelovati. Jednostavno ih pozovete mailom da koriste softver. Pozvani nakon toga pristupaju aplikaciji sa svojim korisničkim imenom preko internetske stranice PlanRadara, a korisnik dalje s njima komunicirate putem aplikacije.

>>Tehnološki trendovi u građevinarstvu: Dronovi i autonomni strojevi najprihvaćeniji

>>Građevinski sektor: Spora digitalizacija guši produktivnost

Tvrtku PlanRadar osnovali su 2013. u Beču Domagoj Dolinšek, Ibrahim Imam, Sander van de Rijdt, Clemens Hammerl i Constantin Köck. Petorica osnivača su različitih struka, od računalnih inženjera do financijskih i marketinških stručnjaka. Prva ideja bila je izrada softvera za upravljanje kvarovima i nedostacima (defect management), a nastala je iz potrebe jednog od osnivača da brzo popiše sve nedostatke na nekom objektu. Proces prikupljanja takvih podataka je dug i zahtjeva dosta vremena i truda kako bi se sastavio kvalitetan zapis, pa je nastala ideja o aplikaciji koja će sve to moći obavljati na terenu, na temelju digitalnog nacrta.

Od upravljanja nedostacima do upravljanja zadacima

Iako je izvorno trebao biti aplikacija za defect management, pa je i prvotno ime bilo DefectRadar, na terenu se ubrzo pokazalo da je softver vrlo praktičan i za upravljanje zadacima (task management), jer se preko njega vrlo lako mogu dodjelivati zadaci i pratiti situacija na terenu.

“Shvatili smo da primjena softvara nije ograničena samo na građevinske objekte. Podloga je digitalni nacrt, a nacrt može prikazivati razne stvari. Pokazalo se, dakle, da je krug potencijalnih korisnika znatno širi u odnosu na izvornu ideju. Aplikacija se danas koristi u proizvodnji, održavanju zgrada, čak i u turizmu, za održavanje hotela”, priča nam Bojan.

Više od 20 tisuća korisnika aplikacije

PlanRadar je jednostavno rješenje i dovoljno je 10 do 15 minuta za obuku za rad s aplikacijom. Bojan ističe da je ta jednostavnost jedan od razloga popularnosti aplikacije. Imaju više od 20 tisuća korisnika, a na tjednoj razini softver se koristi na više od 25 tisuća projekata u 43 zemlje.

“Naši korisnici PlanRadar često kupe preko kreditne kartice, putem naše online platforme, i za desetak minuta spremni su za daljnje korištenje.”

Aplikacija je u potpunosti utemeljna na cloudu. Za rad nije bitna snaga samog računala. Važno je samo imati kvalitetnu internetsku veza ako se aplikacija koristi na web browseru. Na mobitelu ili tabletu može se raditi i offline.

Za razliku od BIM-a i nekih složenijih tehnologija koje dolaze u daljnjoj fazi digitalne transformacije, poslovni model PlanRadara kreiran je tako da korisnik ima samo jedinstveni trošak licencije na mjesečnoj ili godišnjoj razini. Sve ostalo – nadogradnja, održavanje, podrška i početne edukacije – uključeno je u cijenu licencnog modela koji korisnik odabere.

“Trudili smo se da PlanRadar u svojoj formi bude jednostavan, da njegovo prihvaćanje bude brzo, a s druge strane da bude jeftin i pristupačan široj grupi korisnika”, ističe Bojan.

Licencije se plaćaju po korisniku, a svaki klijent može imati neograničen broj licencija, ovisno o svojim potrebama.

Jedna licencija dovoljna za jedan projekt

“Licencija daje korisniku – mi ga zovemo interni korisnik – određena prava unutar aplikacije. Da upisuje zadatke i da poziva ostale korisnike da koriste aplikaciju. Velika pogodnost je da ti ostali korisnici softver koriste besplatno, odnosno nadovezuju se na internog korisnika koji ima ovlast da kreira zadatke. To je velika razlika u odnosu na većinu drugih aplikacija i predstavlja manji udar na početnu investiciju u neku digitalnu tehnologiju u građevinarstvu”, razlaže Bojan.

Na primjer, voditelj gradilišta upravlja s 20 podizvođača I 20 voditelja radova. Dovoljno je da on ima licenciju, a svi ostali koriste PlanRadar besplatno nadovezujući se na njegovu licenciju.

Svaki klijent odlučuje koliko mu licencija treba. Ako pretpostavimo da na prosječnom gradilištu glavni voditelj gradilišta definira sve zadatke, za jedan projekt dovoljna je jedna licencija. Ako više ljudi definira zadatke, onda je potrebno I više licencija.

S druge strane, moguće je da je isti voditelj gradiišta odgovoran za dva manja gradilišta koja su udaljena nekoliko stotina kilometara. U takvim slučajevima putni troškovi su veći od ulaganja u PlanRadar. S aplikacijom voditelj gradilišta može zadužiti nekoga da mu prikupi potrebnu dokumentaciju i mora puno manje vremena booraviti na samom gradilištu, a dostupno mu je više imformacija.

Tri licencna modela

U ponudi su tri licencna modela – Basic, Pro i Enterprise. Cijena osnovnog modela je 29 eura mjesečno odnosno 290 eura godišnje. Naknada za PRO model iznosi 99 eura mjesečno ili 990 eura godišnje, dok se za Enterprise naknada dogovara individualno.

U svim verzijama, bez obzira na odabrani licencni model, dostupne su sve funkcije aplikacije Nema ograničenja broja dodatnih korisnika, veličine pojedinog nacrta niti broja zadataka koji se mogu dodijeliti unutar projekta.

Sama aplikacija može se primijeniti za neograničen broj projekata, ali ograničen je broj trenutno aktivnih projekata, onih na kojima se mogu označavati ticketi. U osnovnoj verziji istovremeno može biti aktivno 10 projekata (digitalnih nacrta), u PRO verziji sto, a u Enterprise verziji broj aktivnih projekata nije ograničen.

Kada jedan projekt bude završen, može ga se arhivirati na lokalno računalo I tako osloboditi prostor za novi digitalni nacrt.

Istraživanje o korisničkom iskustvu koje su proveli među svojim klijentima pokazuje da oni glavnom prednošću smatraju uštedu vremena jer vrlo brzo mogu prikupiti svu dokumentaciju i dodjeljivati zadatke na jednom mjestu, kaže Bojan.

Lakše pravdanje dodatnih troškova

Ostale prednosti su povećanje transparentnosti prema naručiteljima, mogućnost praćenja rada podizvođača te upravljanje njihovim radom tako da na jednom mjestu imaju uvid u podatke o tome tko je što radio I kakva je kvaliteta obavljenih radova, Program omogućuje da se projketi brže rješavaju jer je koordinacija na jednom mjestu.

“Čest problem su koordinacijski sastanci voditelja gradilišta, projektanata i stručnog nadzora. Ti su ljudi često dislocirani i moraju se naći na jednom mjestu da rješavaju određene problem. PlanRadar im to olakšava jer se više ne moraju fizički okupljati. Štede se putni troškovi, troškovi smještaja, vrijeme…”, pojašnjava Bojan.

Korisnici su također zadovoljni jer im PlanRadar omogućava da lakše pravdaju dodatne troškove na gradilištu. “Ni jedan projekt nije savršen”, kaže Bojan, “svaki projekt se u svom ciklusu mijenja, i u fazi projektiranja i u fazi izvođenja radova. Ne možemo računati na to da će sve biti idealno kao što smo predvidjeli. U graditeljstvu se često dešava da se, kada krenete u realizaciju projekta, pojavi nesklad između planiranog I stvarnog stanja na terenu. Pravdanje svih tih nepredviđenih, vantroškovničkih radova zna biti jako naporno. Zahtjeva prikupljanje detaljene i kvalitetne dokumentacije. PlanRadar omogućuje im da to obave kroz aplikaciju na mobitelu ili tabletu. ”

Tvrtka PlanRadar u ožujku ove godine otvorila je ured u Zagrebu s fokusom na cijeu jugoistočnu Europu. “Naša strategije je da budemo prisutni u regiji u kojoj prodajemo proizvod. Zato smo otvorili ured u Zagrebu. Zapošljavamo lokalne ljude i imamo bolji uvid u ono što treba ljudima u regiji. A svaka regija ima svoje posebnosti”, razlaže Bojan.

Kamgrad – jedan od prvih klijenata

I prije otvaranja regionalnog ureda surađivali su s nekoliko klijenata u Hrvatskoj tako da su dobro upoznali tržište. Trenutno imaju desetak aktivnih klijenata u Hrvatskoj. Među njima je Kamgrad kao izvođač radova, a od onih koji se bave projektiranjem i stručnim nadzorom radova tu su Invest inženjering i PDM savjetovanje.

“Za PlanRadar smo se odlučili jer nam kao digitalni alat može pomoći da ostvarimo poslovni rast, prvenstveno optimiziranjem poslovanje te povećanjem efikasnosti radne snage na projektima”, odgovorio nam je upit u elektroničkoj poruci Marko Lokin, asistent Uprave Kamgrada.

“Aplikacija u realnom vremenu prati sve zadatke i nedostake na projektu te prikuplja sve informacije o statusu projekta, dokumentaciji i upravljanju nedostacima, Tako u realnim vremenu dobivamo sve informacije o statusu i napretku radova na gradilištu na kojem se aplikacija koristi”, tumači Marko.

Aplikacija PlanRadar primjenjena je na projektu Laguna Park Resorta u Poreču, obiteljskog hotela s 4 zvjezdice. Investitor je bila Plava Laguna d.d. Tijekom projekta pomoću aplikacije pratila se prvenstveno kvaliteta rada i nastajanje nedostataka. “Koristeći aplikaciju profitirali smo s bržom mogućnošću popravka uočenih nedostataka te općim poboljšanjem kvalitete izvedbe”, navodi se u odgovoru Kamgrada.

Na globalnoj razini klijenti su Siemens i Strabag, pa to uključuje i njihove lokalne podružnice.

U Hrvatskoj je aplikaciju PlanRadar prepoznala i Hrvatska komora arhitekata koja ju je uvrstila aplikaciju u svoj program stručnog usavršavanja.

Novi uzlet građevinskog sektora

“Hrvatsko tržiše se razvija. Osjeća se novi uzlet lokalnog građevinskog sektora koji je najviše generiran investicijama u turizmu. Optimisti smo kada je riječ o daljnjem razvoju. Želimo potaknuti prihvaćanje digitalnih tehnogija tako da klijenti u građevinskoj industriji njihovom primjenom mogu riješiti neke od svojih gorućih problema, ka što su manjak radne snage, slaba produktivnost, probijanje rokova i slično”, kaže Bojan.

“Digitalizacija je na niskim razinama. Trudimo se napraviti prvi korak. Čak ni za BIM ne možemo reći da je globalno široko prihvaćen. Izuzetak su Skandinavija I Sedinjene Države gdje su na razini regulatornog okvira postavljeni uvjeti da se sve mora raditi unutar BIM-a. Što se tiče ostalih dijelova svijeta, uključujući jugoistočnu Europu, BIM je za građevinare prilično inovativna tehnolgija i zahtijeva veliku početnu investiciju.”

Koliko su ljudi koji donose odluke unutar građevinske industrije spremni na digitalne tehnologije pokazuje istraživanje Roland Bergera prema kojem 90 posto njih razmatra implementaciju digitalnih tehnologija u svoje poslovanje, a manje od pet posto ih je to već napravilo. Situacija u Hrvatskoj je još slabija. Možda je tek jedan do dva posto tvrtki aktivno krenulo u tom smjeru.

“Bilo kakva tehnologija je teška za nekoga tko ju još nije koristio. Ali kada uvide prednosti, naši klijenti postaju dugoročni korisnici. Prihvaćanje promjena je teško jer su ljudi navikli biti u svojoj komfornoj zoni i navikli su raditi na način kako se radi posljednjih 20-30 godina. No, postoji svijest da se nešto mora promijenitii . To je ono što nas veseli.”

Fokus na razvoju proizvoda

“Ljudi”, dodaje, “često percipiraju digitalne tehnologije kao naprednu, ali veliku, dugotrajnu i s aspekta edukacije zahtjevnu investiciju. Mislim da PlanRadar na pravi način opovrgava takve predrasude.”

PlanRadar je klasični software-as-a-service proizvod. “Fokusirat ćemo se na njegov razvoj, u skladu s potrebama klijenata”, kaže Bojan.

“Na primjer, BIM koristi svoj tip datoteka, pa je naš sljedeći korak u razvoju apliakcije da omogućimo upravljanje tim datotekama koristeći PlanRadar.” Kada je riječ o prodaji, cilj je u godinu i pol imati nekoliko stotina klijenata na razini regije.


Sadržaj omogućila Addiko banka