Nastavak pada industrijske proizvodnje i u studenom

Obujam industrijske proizvodnje u studenom nastavio je petomjesečni negativan niz i na godišnjoj razini zabilježio je pad od 0,8 posto. S izuzetkom veljače i lipnja ovaj visokofrekventni pokazatelj bilježi pad od studenog 2017. godine

30
obujam industrijske proizvodnje

Prema posljednjim podacima DZS-a i u skladu s očekivanjima obujam industrijske proizvodnje je u studenom zabilježio još jednu negativnu godišnju stopu rasta. Uz mjesečni pad od 0,3 posto, obujam industrijske proizvodnje na godišnjoj razini nastavio je  petomjesečni negativan niz zabilježivši pad od 0,8 posto u odnosu na studeni 2017. (kalendarski prilagođeni indeksi). S izuzetkom veljače i lipnja ovaj visokofrekventni pokazatelj bilježi pad od studenog 2017. godine, navode analitičari RBA.

Sve glavne industrijske grupacije proizvoda izuzev Intermedijarnih proizvoda (+2,8%) bilježe pad na godišnjoj razini. Proizvodnja Intermediarnih proizvoda usporila je s godišnjom stopom rasta dok proizvodnja Energije bilježi najveću stopu pada od siječnja (-4%). Kapitalni proizvodi (-0,5%) i Netrajni proizvodi za široku potrošnju (-0,3%) – koji u strukturi industrijske proizvodnje imaju udjel od 17 posto odnosno  29 posto – nastavljaju s padom peti mjesec za redom. Najduži negativni niz od osam mjeseci uz intenziviranje stope pada bilježi proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju (-10,8%).

Prerađivačka industrija prekinula negativan niz

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Prerađivačka industrija, s udjelom od oko 80 posto u ukupnoj proizvodnji, prekinula je četveromjesečni negativni niz zabilježivši rast proizvodnje za 0,4 posto i time je ublažila pad ukupnog obujma industrijske proizvodnje.

Nastavak pada koji traje već gotovo godinu dana bilježi Rudarstvo i vađenje s ubrzanjem pada s -3,7 posto u listopadu na 9,7 posto u studenom dok Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija bilježi pad po godišnjoj stopi od 5,3 posto.

Industrijska proizvodnja

Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja

Pozitivnoj stopi rasta Prerađivačke industrije osim niske baze – u studenom 2017. zabilježen je pad od 1,5 posto godišnje – pridonijela je snažnija proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka te proizvodnja proizvoda od gume i plastike koje u ukupnom obujmu svaka imaju po udio od oko 5 posto, navodi se u analizi Raiffeisen istraživanja. Ove dvije djelatnosti zabilježile su zamjetne godišnje stope rasta (17,7% odnosno 21,8%).

Iako sa skromnijim udjelima u ukupnoj industrijskoj proizvodnji pozitivan doprinos je došao i od značajnog rasta proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda (116,5%), ostale prerađivačke industrije (46,2%), kože i srodnih proizvoda (17,7%) te motornih vozila, prikolica i poluprikolica (22,6%).

S druge strane snažniji rast industrijske proizvodnje obuzdan je godišnjim padom proizvodnje prehrambenih proizvoda koja zauzima udjel od oko 15 posto, a zabilježila je ubrzanje godišnje stope pada na 9,9 posto.

Kumulativno, od siječnja do studenog industrijska je proizvodnja niža za 0,5 posto.
Unatoč kontinuiranim negativnim kretanjima u ovoj godini, u kojoj je u samo dva mjeseca  zabilježila rast na godišnjoj razini, usporavanje godišnje stope pada te niska baza u posljednjem mjesecu 2017. mogla bi pridonijeti da na razini cijele 2018. industrijska proizvodnja zabilježi stagnaciju. U 2017. rast je iznosio 1,4 posto godišnje).