Raspisan javni poziv za ulazak u riječki Poduzetnički inkubator Torpedo

Prijave na javni poziv za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Post-inkubacije i Akceleracije u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo zaprimaju se do 20. siječnja

22
[Izvor: Razvojna agencija Porin]

Riječka razvojna agencija Porin raspisala je javni poziv za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Post-inkubacije i Akceleracije u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo, koji obuhvaća sljedeće usluge: zakup poslovnog prostora, savjetodavne usluge, usluge stručne edukacije, podršku pri umrežavanju, usluge pristupa prostornoj infrastrukturi, kao i usluge pristupa inovativnoj infrastrukturi.

Za ulazak u program Inkubacije može se prijaviti poduzetnik početnik registriran za obavljanje uslužne djelatnosti, a za ulazak u program Post-inkubacije poduzetnik u kasnijoj fazi rasta i razvoja registriran za obavljanje uslužne djelatnosti koji je završio program Inkubacije.

Iznimno, poduzetnici koji nisu završili program inkubacije mogu se prijaviti za ulazak u program Post-inkubacije pod uvjetom da ostvaruju pozitivan poslovni rezultat, s time da prednost pri ulasku u program Post-inkubacije pod jednakim uvjetima imaju poduzetnici koji su završili program Inkubacije.

Za ulazak u program Akceleracije može se prijaviti poduzetnik početnik registriran za obavljanje uslužne djelatnosti čiji je razvoj proizvoda ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koja nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke.

Na temelju ovog javnog poziva u odgovarajući inkubacijski program primit će se dva poduzetnika sukladno ljestvici koja će se formirati na temelju sljedećih kriterija: inovativnost poslovne ideje, sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke, tržišna održivost poslovne ideje, utjecaj na zapošljavanje, izvori financiranja.

Jedinična cijena zakupa utvrđuje se mjesečno prema djelatnosti koja će se u prostoru obavljati, sukladno pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru.

Kandidat za prijem u program Inkubacije i Akceleracije koji ima sjedište na području grada Rijeke može ostvariti pravo na umanjenje cijene i to sto postotno umanjenje u prvih šest mjeseci, 75 postotno umanjenje u drugih šest mjeseci te 50 postotno umanjenje tijekom druge godine zakupa.

Prijave na javni poziv zaprimaju se do 20. siječnja, u zatvorenim omotnicama osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, na adresu: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka s naznakom: “za javni poziv – Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo – Ne otvaraj!”.

Na omotnici treba naznačiti naziv i adresu podnositelja prijave. Zainteresirani poslovne prostore mogu razgledati 11. siječnja od 10 do 12 sati. Dolazak je potrebno najaviti.

Javni poziv objavljen je na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin, s obrascem za prijavu i obrascem izjave o korištenim potporama male vrijednosti u 2023. godini. Na stranicama je objavljen i pravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator te pravilnik o radu, kućni red i opis programa inkubatora.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje prijave mogu se dobiti svakog radnog dana od Riječke razvojne agencije Porin.