Akcijski plan za zbrinjavanje građevinskog otpada

Građevni otpad je jako prikladan za recikliranje. Upravo iz toga razloga sektor građevinarstva odabran je kao prioritetan kako bi se napravio akcijski plan, smanjila količina otpada na odlagalištima i otvorila mogućnost kružnosti u sektoru građevinarstva

31
građevinski otpad
[Foto: Točka Na I Media]

Akcijski plan za zbrinjavanje građevinskog otpada bit će sastavni dio novog plana gospodarenja otpadom 2023. – 2028. koji je u završnoj fazi izrade, rečeno je na završnoj konferenciji o kružnom gospodarstvu i gospodarenju otpadom koju podupire Svjetska banka.

“Dosta građevnog otpada se još uvijek odlaže. Građevinski otpad je vrsta otpada koji je jako prikladan za recikliranje. Upravo iz toga razloga sektor građevinarstva odabran je kao prioritetan kako bi se napravio akcijski plan i da bi se potpomoglo postizanje ciljeva. Istovremeno će nam to smanjiti otpad na odlagalištima i otvorili smo mogućnost kružnosti u sektoru građevinarstva”, rekla  je načelnica Sektora za održivo gospodarenje u Ministarstvu gospodarstva Sanja Radović.

“Ono što komunalna društva, odnosno davatelji javne usluge na terenu prikupe od građana načelno ima između 30 i 60 posto nečistoća. Dakle, na lokalnom nivou to treba izdvojiti kako bi se došlo u situaciju da se za plasman sekundarnih sirovina dobije nešto što je koliko-toliko prihvatljive kvalitete”, upozorava pak članica Odbora za kružno gospodarstvo i Udruzi gradova Sonja Polonio.