Energo projekt gradi reciklažno dvorište u Vrbovskom

Ukupna vrijednost projekta koji s 85 posto sufinanciraju Ministarstvo gospodarstva i Fond za zaštitu okoliša iznosi 4,02 milijuna kuna. Vrijednost samih radova je 3,5 milijuna kuna, a dvorište bi trebalo biti završeno ove jeseni

51

U Vrbovskom su potpisana tri ugovora za izgradnju reciklažnog dvorišta. Time počinje završna faza projekta kojim bi se trebala urediti infrastruktura za lokalni sustav gospodarenja otpadom koji bi zadovoljavao EU standarde.

Prethodno je na području Grada Vrbovskog sanirano odlagališta otpada Cetin i izgrađena je pretovarna stanica u Vrbovskom uz koju je bi do jeseni ove godine trebalo biti izgrađeno i reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorište gradit će zagrebačko poduzeće Energo projekt, a vrijednost radova je 3,5 milijuna kuna. Na tu cijenu treba dodati vrijednost poslova stručnog nadzora (121.560 kn), promidžbe i vidljivosti (75.000), projektantskog nadzora (67.962), tehničke pomoći upravljanja projektom (112.500) te izrade dokumentacije o nabavi (60.000), tako da bi ukupna cijena trebala iznositi nešto više od 4,02 milijuna kuna.

Od toga će 85 posto snositi Ministarstvo gospodarstva, odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 15 posto, odnosno 603.000 kuna će pokriti Grad Vrbovskoi Primorsko-goranska županija.

Rok za realizaciju projekta pet mjeseci

Mario Šajn, direktor Energo projekta, najavio je da će prvi zemljani radovi, nakon pripreme gradilišta, početi sredinom travnja.

“Uz mehanizaciju na gradilištu bit će angažirano petnaestak naših radnika, a za manji dio poslova kao što je, primjerice, asfaltiranje, koristit ćemo usluge kooperanata. Cjelokupan posao treba, po ugovoru, biti realiziran u roku od pet mjeseci. Iskustva i znanja s ovakvim poslovima imamo pa vjerujem da ćemo već 1. rujna Gradu Vrbovskom predati završen objekt reciklažnog dvorišta”, rekao je Šajn.

Gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić dodao je kako je grad nabavio spremnike i kontejnere za odvojeno odlaganje otpada, a uređeno je i dvadeset tzv. “zelenih otoka”.

“Reciklažno dvorište bit će kruna i završetak te priče koja je krenula još 2013. godine, kad smo počeli s otkupom zemljišta uz projekt sanacije opada deponija Cetin. Najveći dio aktivnosti realiziran je u razdoblju od 2018. godine pa do ove 2021. godine, a ukupno je u poslove vezane uz gospodarenje otpadom do sada uloženo oko 11 milijuna kuna”, rekao je gradonačelnik Mufić. Većina tih projekta a sufinancirana je sredstvima iz fondova EU i državnog proračuna.