Hrvatska poštanska banka sve bliže ulasku u Top 5 hrvatskih banaka

Nakon rekordne 2021. godine, u prvom polugodištu ostvarena je deseteroznamenkasta neto dobit od 1,066 milijardi kuna na konsolidiranoj razini kao rezultat prihoda uslijed akvizicijskih aktivnosti i nastavka stvaranja dobiti na razini Banke

86

Hrvatska poštanska banka u prvom polugodištu 2022. godine ostvarila je snažan rast imovine HPB Grupe te akvizicijom Nove hrvatske banke, koja danas uspješno posluje, bitno
ojačala svoju tržišnu poziciju. Nakon rekordne 2021. godine, ostvarena je deseteroznamenkasta neto dobit od 1,066 milijardi kuna na konsolidiranoj razini kao rezultat prihoda uslijed akvizicijskih aktivnosti i nastavka stvaranja dobiti na razini Banke. Značajan rast imovine od 7,7 milijardi kuna ukazuje na snažan iskorak prema ulasku HPB-a u Top 5 banaka po ukupnoj imovini na hrvatskom tržištu.

Glavni čimbenici rekordnih pozitivnih rezultata HPB Grupe u prvom polugodištu 2022., osim efekata akvizicijskih aktivnosti, bili su ostvarenje dobiti iz poslovanja, i to u okolnostima rastuće inflacije i troškova prilagodbe poslovanja za uvođenje eura. HPB uspješno je anulirao nepovoljne učinke pada cijena obveznica uzrokovanog najavom promjene monetarne politike radi obuzdavanja inflacije te nastavio s provedbom strateških projekata HPB Grupe.

Hrvatska poštanska banka je 1. ožujka 2022. preuzela Sberbank d.d., sada Novu hrvatsku banku, čime je omogućila stabilizaciju njenog poslovanja, kao i očuvanje njene imovine i imovine njenih klijenata.

Također, 4. srpnja 2022., odnosno nakon datuma bilance 30. lipnja 2022., u potpunosti su okončani kreditno-depozitni i ostali odnosi Nove hrvatske banke, a time i HPB Grupe, prema Sberbank Europe AG.

Značajan porast depozita Hrvatske poštanske banke i stabilizacija poslovanja Nove hrvatske banke nakon preuzimanja doprinijeli su povoljnoj likvidnosnoj poziciji i jačanju potencijala za nastavak realizacije planiranog rasta tržišnog udjela. Komplementaran i kvalitetan kreditni portfelj Nove hrvatske banke dodatno je osnažio stabilan i rastući kreditni portfelj HPB-a u gotovo svim segmentima.

Pored rekordno niske razine udjela neprihodujućih kredita, aktivnosti diverzifikacije i povećanja kvalitete kartičnih proizvoda Banke reflektiraju se u rastu ukupnih prihoda od naknada za 7,7% kojim je ublažen pad neto kamatnog prihoda od 6,0% (nekonsolidirano) uzrokovanog kompetitivnim okruženjem.

Tijekom drugog kvartala 2022. godine provedeno je i dorezerviranje kreditnog portfelja nove članice radi usklađivanja s višim standardima HPB Grupe te su povećane i rezervacije za sudske sporove glede CHF kredita Nove hrvatske banke i minimizirani s time povezani rizici daljnjih gubitaka.

Zahvaljujući suradnji sa strateškim partnerom Hrvatskom poštom, HPB nastavlja povećavati dostupnost financijskih usluga različitim segmentima klijenata i u najmanjim i najudaljenijim mjestima koja imaju poštanski ured. Kao banka s relevantnim tržišnim utjecajem, usmjerena je i na nastavak projekata kojima brine o klijentima, dioničarima i zajednici.

Uzevši u obzir aktualne uvjete poslovanja, povoljna je i zanemariva izloženost prema subjektima u Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini, promatrano konsolidirano ispod 0,5 posto, a na razini matice ispod 0,1 posto.

Optimalnim usklađivanjem resursa s angažmanom na projektu uvođenja eura, u tijeku su pripreme za integracijske aktivnosti Banke glede pripajanja Nove hrvatske banke, što će biti jedan od primarnih fokusa i iduće, 2023. godine.