Vlada prihvatila promjene poreznih zakona i zakona o plaćama u državnim i javnim službama

Izmjenama poreznih zakona Vlada želi ukinuti prirez te lokalnim vlastima prepustiti određivanje više i niže stope poreza na dohodak, dok se zakonom o plaćama u državnim i javnim službama. reguliraju plaće za oko 220.000 zaposlenih

41

Vlada je prihvatila izmjene paketa poreznih zakona koji bi trebali povećati standard građana te zakona o državnim službenicima i plaćama u državnim i javnim službama. Izmjenama poreznih zakona Vlada želi ukinuti prirez te lokalnim vlastima prepustiti određivanje više i niže stope poreza na dohodak.

“Želimo postići daljnje porezno rasterećenje obveznika poreza na dohodak, jačamo i fiskalnu autonomiju jedinica lokalne samouprave. Primjerice, omogućavanje jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak, u granicama propisanima zakonom. Ukidanje prireza za sve dohotke. Povećanje praga za primjenu više stope poreza na dohodak – prijedlog je 50.400 eura. Povećanje osobnog odbitka na iznos od 560 eura”, rekao je ministar financija Marko Primorac.

Novi zakon o državnim službenicima i plaćama u državnim i javnim službama obrazložio je ministar državne uprave Ivan Malenica: “Ovim prijedlogom zakona uvodimo jedinstvenu platnu listu i šesnaest platnih razreda s koeficijentima u rasponu od 0,9 do 8. Time postojeći najniži koeficijent povećavamo za više od 42 posto. Koeficijenti složenosti poslova propisivat će se uredbama Vlade: uredbom za državne i uredbom za javne službe”.

Važna novina je i uvođenje dodatka na plaću za učinkovitost rada, istaknuo je ministar. “Službenici koji će dobiti ocjenu ‘zadovoljava’ neće ostvariti bodove za promicanje, dok će službenici s ocjenom ‘ne zadovoljava’ dobivati otkaz.”

Novi sustav plaća i nagrađivanja učinkovitosti rada odnosi se na oko 220 tisuća zaposlenih.