Za postrojenja za biološku obradu otpada i sanacije odlagališta 434 mil. kn

U okviru poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu prikupljenog biootpada dostupno je 354 milijuna kuna bespovratnih sredstava, dok je za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada dostupno 80 milijuna kuna

63
gospodarenje otpadom
[Image by pinus2 from Pixabay]

U petak su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), predstavljena prva dva poziva iz sektora gospodarenja otpadom: „Poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada“ i „Poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“.

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu biootpada

U okviru poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada dostupno je 354 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a prihvatljivi prijavitelji su mala, srednja i velika poduzeća. Sredstva se dodjeljuju na temelju Programa državnih potpora koji je ranije donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a intenzitet sufinanciranja iznosi između 35 i 80 posto, ovisno o vrsti projekta i veličini poduzeća. Podnošenje prijava započinje 13. lipnja 2022., a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. listopada 2023.

Sredstva će se dodijeliti za projekte izgradnje, nadogradnje i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja, odnosno u kojima se proizvodi kompost, te za izgradnju i opremanje  postrojenja za proizvodnju energije iz biotpada, odnosno za proizvodnju biogoriva procesom anaerobne digestije.

Anaerobna digestija je biokemijski proces u kojem se biorazgradivi organski supstrati razgrađuju mikrobiološkim procesima bez prisutnosti kisika, uz proizvodnju bioplina i digestata. Kao nusproizvod anaerobne digestije nastaju tekući, čvrsti i plinoviti
ostatci koji predstavljaju korisne resurse. Bioplin, kao produkt anaerobne digestije, se iskorištava za proizvodnju toplinske i električne energije, dok se nastali čvrsti i tekući ostatci u vidu digestata nakon kompostiranja prihvaćaju kao gnojivo za poljoprivredne površine zbog velikog sadržaja korisnih sastojaka (dušik, fosfor, kalij) neophodnih za uzgoj biljaka.

Ovim pozivom doprinijet će se uspostavi dodatnih kapaciteta za recikliranje otpada što doprinosi ostvarenju postavljenog cilja da se do 2025. u Europskoj uniji najmanje 55 posto mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i da se do 2035. količina otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 10 posto.

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

U okviru otvorenog poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada dostupno je 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Maksimalni intenzitet sufinanciranja iznosi 85 posto. Podnošenje prijava započet će 13. lipnja 2022., a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 30. travnja 2024. Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta. Nakon sanacije na tim lokacijama otpad se više neće odlagati.