Raspisan natječaj za bespovratne potpore riječkim poduzetnicima

Potencijalnim prijaviteljima ponuđena je mogućnost prijave na najviše dvije mjere po kojima prijavitelj može ostvariti maksimalni iznos od 75.000 kuna nepovratnih subvencija. Ukupno je poduzetnicima na raspolaganju 2,5 milijuna kuna

31
bespovratne potpore poduzetnicima
Za bespovratne potpore poduzetnicima u proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu planirano je 2,5 milijuna kuna [Image by Ivan Vuksa from Pixabay]

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima kako bi se ojačala njihova konkurentnost na tržištu te omogućilo dodatno praktično obrazovanje i bolje informiranje u poduzetništvu.

Za bespovratne potpore poduzetnicima u gradskom proračunu za 2022. osigurano je 2,5 milijuna kuna, a moguće je ostvariti subvenciju do 75 tisuća kuna. Prijave se zaprimaju do 7. listopada u 16 sati.

Novina u ovogodišnjem pozivu u odnosu na prethodnu godinu je mogućnost subvencioniranja ulaganja za prelazak na štedljivije i obnovljive izvore energije u poslovnim procesima i poslovnoj infrastrukturi.

Devet mjera za dodjelu potpora

Mjere po kojima se mogu ostvariti subvencije:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz
  fondova Europske unije
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
 • Ulaganja u opremu i uređaje – vezana za tranziciju korištenja energenata

Pri prijavi na mjere Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, prijavitelji ove godine mogu prijaviti troškova za nabavu opreme i uređaja koji omogućuju manju potrošnju energije u psolovnim procesima odnosno potrebnih za korištenje energije iz obnovljivih izvora energije. Riječ je o ulaganjima u sustave i opremu kao što su solarne elektrane, solarni paneli, dizalice topline, uređaji za korištenje biomase i geotermalnu energiju, kondenzacijski bojleri te ostali uređaji sa energetskom uštedom energije.

Tko se može prijaviti

Na ajvni poziv mogu se prijaviti:

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,
 • udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Bodovanje i mogućnosti u prijavi

U postupku provođenja Javnog poziva sve pristigle prijave boduju se na temelju kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a na temelju čega će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija. Potencijalnim prijaviteljima ponuđena je mogućnost prijave na najviše dvije mjere po kojima prijavitelj može ostvariti maksimalni iznos od 75.000 kuna nepovratnih subvencija.

Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima objavljuje se petnaestu godinu za redom, a od 2008. godine poduzetnicima je dodijeljeno 1575 subvencija ukupne vrijednosti 22,6 milijuna kuna.