Zatvori
Detalji korisničkog računa
*
*
*
Jačina lozinke
*
*

BIZNIS

NAJNOVIJE

Katarina Miličević nova partnerica u Horwath HTL Zagreb

Dr. sc. Katarina Miličević bit će odgovorna za razvoj novih usluga u području destinacijskog menadžmenta i hotelijerstva.