Ambalaža od mlijeka vraća se u sustav povratne naknade

Izmjenama i dopunama Uredbe o o gospodarenju otpadnom ambalažom smanjuje se manipulativna naknada za ambalažu od pića koja se prikuplja ručno, uz istovremeno povećanje naknade za preuzimanje otpadne ambalaže putem uređaja kako bi se potaknula automatizacija i informatizacija sustava

114
Sustav povratne naknade

Od 1. siječnja 2021. u sustav povratne naknade vraća se ambalaža od mlijeka i mliječnih proizvoda, a u sustav se uključuje ambalaža od pića čiji je volumen minimalno dva decilitra. Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom Vlada RH donijela je na sjednici održanoj u četvrtak, 16. siječnja.

“Izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom regulira se proširenje sustava povratne naknade ambalažom od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i ambalažom od pića volumena 0,2 litre. Ovaj dio izmjena i dopuna Uredbe stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine”, rekao je ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

Republika Hrvatska kao članica Europske unije, u skladu s direktivama koje reguliraju gospodarenje otpadom u EU, obvezna je do kraja 2025. podići razinu odvojeno prikupljenih jednokratnih plastičnih boca za napitke na 77 posto, a do kraja 2029. na 90 posto.

Sustav povratne naknade u Hrvatskoj i u drugim državama članicama EU pokazao se kao mjera kojom se osigurava visoka razina kvalitetnog odvojenog prikupljanja otpadne ambalaže, učinkovito recikliranje i smanjenje odlaganja.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2014. godini, dok je ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda bila uključena u sustav povratne naknade, od ukupnog broja sakupljenih ambalažnih jedinica za pića oko 16 posto je činila otpadna ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda što je dokaz da će vraćanje ove ambalaže u sustav povratne naknade značajno povećati stopu odvajanja i recikliranja otpadne ambalaže uz istovremeno smanjenje odlaganja, navodi se u obrazloženju.

Automatizacija i informatizacija sustava povratne naknade

Izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom smanjuju se “manipulativne” naknade (od 2020. na dalje) koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje prodavateljima (trgovinama) i osobama koje upravljaju reciklažnim dvorištima koja otpadnu ambalažu od pića preuzimaju od potrošača ručno, uz istovremeno povećanje iste naknade za preuzimanje otpadne ambalaže putem uređaja.

Cilj je potaknuti nabavu uređaja za preuzimanje otpadne ambalaže od pića kako bi se postojeći sustav povratne naknade automatizirao i informatizirao, kako bi se omogućio bolji nadzor i zaštita sustava te ostvarile uštede pri manipulaciji i prijevozu prikupljene otpadne ambalaže na oporabu i recikliranje.

Proširuje se obveza plaćanja naknade za gospodarenje po jedinici proizvoda za ambalažu od pića volumena jednakog ili većeg volumena od 0,2 litre (10 lipa po komadu). Iz toga se izuzima ambalaža za mlijeko i tekuće mliječne proizvode za koju će naknada za gospodarenje po jedinici proizvoda iznositi samo dvije lipe.

U izračun troška sakupljanja otpadne ambalaže, uz veći postojeći trošak prikupljanja otpadne ambalaže od stakla i plastike, uključuje se trošak prikupljanja otpadne ambalaže od metala od davatelja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada zbog usklađenja s uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Izmijenjena i dopunjena Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom stupa na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama, uz iznimku odredbe o povratnoj naknadi i naknadi gospodarenja po jedinici proizvoda za ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i ambalažu volumena jednakog dva decilitra koja se plaća od 1. siječnja 2021. godine. Odgodom se uvažavaju postojeće zalihe proizvođača i distributera te im se daje vrijeme da prilagode svoje poslovne politike.