Samo 1 posto tvrtki mjeri napredak u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

PwC-ova analiza više od tisuću objavljenih izvješća organizacija iz privatnog i javnog sektora pokazala je da ima još mnogo prostora kako bi poslovne organizacije smisleno doprinijele nacionalnim naporima u ostvarenju ciljeva održivog razvoja

41
ciljevi održivog razvoja

Ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) do 2030. godine ratificirale su 193 članice Ujedinjenih naroda. Agenda definira zajednički plan mira i prosperiteta za ljude i naš planet, sada i u budućnosti. U njenoj srži je 17 ciljeva održivog razvoja koji pozivaju na akciju svih zemalja – razvijenih i onih u razvoju – kroz globalno partnerstvo. Agenda prepoznaje da zaustavljanje siromaštva i drugih nejednakosti mora ići ruku pod ruku s borbom za bolje zdravlje i obrazovanje, smanjivanje nejednakosti te poticanje gospodarskog rasta – sve dok uzimaju u obzir klimatske promjene i pridonose očuvanju naših oceana i šuma.

Vlade su se složile oko postizanja ciljeva održivog razvoja, no koliko su poslovne organizacije spremne pomoći im u postizanju tih ciljeva? Kakva je njihova namjera i njihova vizija? Hoće li one voditi svoj biznis kao što je uobičajeno ili će biti kritične i prihvatiti smjernice održivog razvoja?

U idealnom bi svijetu svaka poslovna organizacija znala kako se njene aktivnosti i posljedice tih aktivnosti (čak i nepredviđeni elementi) preslikavaju u ciljeve održivog razvoja. Njihove bi operacije identificirale, vrednovale i mjerile kako doprinose svakom globalnom cilju, nadgledajući njihov utjecaj i implementirajući nove ideje kako bi se postigla poboljšanja. Svijest o ciljevima održivog razvoja ne bi bila ograničena na određene projekte već bi bila usađena u novi način rada koji objedinjuje ciljeve održivog razvoja s poslovnim ciljevima.

PwC je pratio poslovne organizacije (i građane) kako bi stekao saznanja o njihovoj svijesti i planovima za ostvarenje ciljeva održivog razvoja.

Ciljevi održivog razvoja u izvješćima kompanija

Protekle su, dakle, četiri godine otkako su 193 članice UN-a jednoglasno ratificirale Ciljeve održivog razvoja kao univerzalni okvir za održivije načine života i poslovanja. PwC-ova analiza više od tisuću objavljenih izvješća organizacija iz privatnog i javnog sektora pokazala je da ima još mnogo prostora kako bi poslovne organizacije smisleno doprinijele nacionalnim naporima u ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

PwC-ova godišnja procjena javnog izvještavanja o Ciljevima održivog razvoja procjenjuje razinu integracije ciljeva u vodstvo, poslovnu strategiju i izvješćivanje, kao pokazatelj ključnog doprinosa poslovanja u postizanju Vladinih preuzetih obveza u sljedećih deset godina.

Gotovo tri četvrtine (72%) analiziranih organizacija u svojim javnim izvještajima spominje ciljeve održivog razvoja, a nešto više od polovice ih spominje u svojim godišnjim izvješćima. No, samo jedan posto ukupnog uzorka navodi kvantitativne mjere za prikaz svog napretka u ostvarenju tih ciljeva.

Nedostatak konkretnih podataka

Unatoč dobroj osviještenosti, napredak u postizanju Ciljeva održivog razvoja mogao bi biti potkopan nedostatkom konkretnih podataka o ciljevima, mjerenju i široj poslovnoj integraciji. Napredak u izvještavanju nije na dovoljnoj razini, unatoč činjenici da definirani ciljevi nude zajednički jezik i okvir za izgradnju transparentnijeg pogleda na probleme, napredak i razmjer potrebnih promjena. Samo jedan posto analiziranih tvrtki mjeri svoje rezultate u odnosu na specifične ciljeve održivog razvoja.

Rezultati istraživanja pokazuju:

  • jedan od pet rukovoditelja spomenuo je Ciljeve održivog razvoja u svojim očekivanjima za sljedeću godinu, što pokazuje da ovi ciljevi dolaze na dnevni red uprava.
  • od tvrtki koje su spomenule Ciljeve održivog razvoja, 59 posto spomenulo ih je kao dio svog izvješća o održivosti poslovanja, a samo ih je nešto više od polovice (51%) spomenulo u svom godišnjem izvješću.
  • 14 posto spominje konkretne ciljeve Ciljeva održivog razvoja: od toga ih je 39 posto odredilo kvalitativne ciljeve, a 20 posto kvantitativne ciljeve.
  • Samo 34 posto od onih koji spominju Ciljeve održivog razvoja (25% svih analiziranih tvrtki), učinilo je to u dijelovima izvješća koji se odnose na poslovnu strategiju.
  • Većina tvrtki navodi cilj Dostojanstven rad i ekonomski rast kao svoj fokus, ali ciljevi vezani za prirodne resurse ili blagostanje, koji su ključni za održivo poslovanje, zauzimaju nižu poziciju.

Nedostaje integrirani pristup

“Iako je osviještenost dobra, ako ne bude integriranog mjerenja i izvještavanja, napredak i relevantne mjere politika ne mogu dosegnuti razinu potrebnu kako bi došlo do stvarnog napretka u postizanju ciljeva“, rekla je Louise Scott, operativna direktorica PwC-a za održivi razvoj. “Tvrtke postavljaju kao prioritet ciljeve koje smatraju bitnima za sebe, ali imamo malo dokaza o integriranom pristupu ciljevima. Ciljevi vezani za vodu, zemljište i energiju imaju strateške prilike i rizike za gotovo svaki sektor, no nisu naširoko prepoznati kao važne stavke u budućim poslovnim strategijama i ulaganjima.”

“Ciljevi održivog razvoja su praktični. Oni su istovremeno upravljački okvir za rizike i prilike sa stajališta tvrtki. Iako tvrtke ne moraju konkretno navoditi ciljeve kako bi postupale u skladu s njima, trebali bismo vidjeti koji su problemi u pozadini i kakva je strategija za njihovo rješavanje, a to nažalost ne vidimo“, zaključuje Louise Scott.