Ericsson Nikola Tesla: Neto dobit 94,5 mil. kn, operativna dobit 104.4 mil. kn

Prihodi od prodaje porasli su 13,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 2,02 milijarde kuna. U ukupnim prihodima izvoz čini 54,2 posto pa se Ericsson Nikola Tesla Grupa s više od milijardu kuna izvoza u 2020. pozicionirala među najveće hrvatske izvoznike

26
etk

Unatoč velikim izazovima u 2020. godini, Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je odlične poslovne rezultate, ocijenila je predsjednica kompanije Gordana Kovačević.

Prihodi od prodaje porasli su 13,7 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznose 2,02 milijarde kuna. U ukupnim prihodima izvoz čini 54,2 posto pa se Ericsson Nikola Tesla Grupa s više od milijardu kuna izvoza u 2020. godini pozicionirala među najveće hrvatske izvoznike te na prvo mjesto izvoznika znanja, istaknula je Kovačević. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 45,8 posto, usluge za Ericsson 42,6 posto, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 11,6 posto.

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 980,4 milijuna kuna (2019.: 1.012,0 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 464,8 milijuna kuna (2019.: 570,8 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 569,6 milijuna kuna (2019.: 189,3 milijuna kuna), a u segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo (Emerging Business and Other) 8,1 milijun kuna (2019: 7,2 milijuna kuna).

Suradnja s telekom operatorima

“Preuzimanje i potpisivanje novog ugovora za usluge upravljanja u izgradnji i održavanju HT-ove telekomunikacijske infrastrukture imalo je značajan utjecaj na kompanijske rezultate u 2020. godini. Glavni fokus bio je na osiguranju prihoda od prodaje, optimizaciji troškova te kontroli operativnog novčanog tijeka. Takav fokus imali smo i na ostalim projektima modernizacije mreža te projektima u segmentu Industrija i društvo.”

Glavni fokus bio je na osiguranju prihoda od prodaje, optimizaciji troškova te kontroli operativnog novčanog tijeka

Na domaćem tržištu u operatorskom segmentu Ericsson Nikola Tesla Grupa nastavila je pružati podršku svojim dugogodišnjim strateškim partnerima HT-u i A1 Hrvatska na modernizaciji i proširenju radijske pristupne mreže, dok je u segmentu ICT za Industriju i društvo kompanija intenzivno radili na inovativnim rješenjima u području e-zdravstva, e-poslovanja te javne sigurnosti što je dodatno osnažilo njene rezultate na domaćem tržištu.

Dva najveća operatora na domaćem tržištu (HT i A1 Hrvatska) započela su uvođenje pete generacije (5G) mobilne telefonije temeljeno na tehnologiji dinamičkog dijeljenja spektra koju je isporučio Ericsson Nikola Tesla (ESS – Ericsson Spectrum Sharing).

“S velikim zanimanjem i nestrpljenjem očekujemo da se, dodjelom 5G radio-frekvencijskog spektra, stvore uvjeti za punu implementaciju 5G u kojoj će naša kompanija imati važnu ulogu”, istaknula je predsjednica kompanija Ericsson Nikola Tesla.

Na stranim tržištima fokus na smanjenju rizika

“Na izvoznim tržištima prihodi od prodaje niži su od prošlogodišnjih, a realizaciju projekata, uz COVID-19, otežava politička i ekonomska situacija na pojedinim tržištima. Ostvarili smo kvalitetnu suradnju s našim dugogodišnjim kupcima HT Eronet (Bosna i Hercegovina), Ipko (Kosovo), Crnogorski Telekom (Crna Gora), beCloud (Bjelorusija), Beltelekom (Bjelorusija), A1 (Bjelorusija) te Interdnjestrcom (Moldavija) na proširenju, modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža”, rekla je Gordana Kovačević.

“Naše aktivnosti na tim tržištima se nastavljaju uz veliki fokus na smanjenje rizika. Upravljanje rizicima, kao ključno područje naše poslovne strategije, uključuje ublažavanje svih potencijalnih poslovnih, financijskih i operativnih rizika putem odgovarajućih politika i stalnog unaprjeđenja načina rada. Uspješan nastavak suradnje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te komercijalnim bankama rezultirao je ublažavanja političkih i financijskih rizika na pojedinim tržištima.”

Snažan novčani tok

Na razini Grupe bruto dobit porasla je za 6 posto na 174,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu, dok je bruto marža smanjena za 0,6 postotnih poena. Pad marže posljedica je troškova tranzicije i transformacije nastalih zbog preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om.

Operativna dobit viša je 1,8 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 104,4 milijuna kuna. To je rezultat veće bruto dobiti te programa profitabilnosti usmjerenog na sveobuhvatnu optimizaciju troškova.

Unatoč povećanom angažmanu na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže te porastu troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s HT-om, udio prodajnih i administrativnih troškova u prihodima od prodaje stabilan je te iznosi 4,14 posto.

Neto dobit iznosi 94,5 milijuna kuna, a povrat od prodaje 4,7 posto. Kraj godine kompanija je zaključila sa solidnom bilancom, 4,1 posto većom u odnosu na kraj prethodne godinu i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 34,8 posto.

Ostvaren je snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 308,1 milijun kuna, tako da ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 314,0 milijuna kuna.

S velikim zanimanjem i nestrpljenjem ERICSSON NIKOLA TESLA očekuje dodjelu 5G radio-frekvencijskog spektra, čime će se stvoriti uvjeti za punu implementaciju 5G

Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 25 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson, učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 44 dana.

Potpisani višegodišnji strateški ugovori

U kriznim situacijama osobito dolazi do izražaja kvaliteta telekomunikacijske infrastrukture koja osigurava pravovremeno prenošenje informacija i umreženost. Gordana Kovačević istaknula je značajnu ulogu koju su proizvodi, rješenja, usluge i zaposlenici Ericsson Nikola Tesla Grupe imali u najkritičnijim trenucima kako bi kroz suradnju s partnerima osigurali funkcioniranje telekom mreže i internetskih konekcija te strateški važnog Centralnog nacionalnog informacijskog sustava zdravstva. Također, kompanija je realizirala brojne projekte u Hrvatskoj i na izvoznim tržištima te potpisala nekoliko strateških višegodišnjih ugovora. Time je ojačali njena tržišna pozicija i učvršćeni su temelji za budućnost.

“Naša izvrsna pozicija u globalnom Ericssonu u području istraživanja i razvoja (R&D), servisima i rješenjima te novim tehnologijama i poslovnim područjima daju nam dobru podlogu da u 2021. godini nastavimo ostvarivati planirane rezultate. Ponosna sam što naši razvojno-istraživački i ekspertni timovi za usluge i rješenja u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Mostaru, Sarajevu i Minsku kontinuirano dobivaju nove odgovornosti u globalnoj organizaciji”, dodala je predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla.

Završen projekt energetske učinkovitosti vrijedan 63,5 mil. kuna

Nakon dvije i pol godine uspješno je završen projekt “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije” vrijedan 63,5 milijuna kuna, koji je sufinanciran iz fondova EU. Nakon implementacije očekuju se godišnje uštede energije od 4,6 milijuna kWh uz smanjenje emisije CO2 za 1400 tona godišnje.

“2021. godina ostaje izazovna i zahtijevat će mnogo znanja i fleksibilnosti u poslovanju. Budući da su već spomenute okolnosti i rizici, poput odgode realizacije postojećih ugovora, smanjenje odnosno odgađanje investicija te restrikcije putovanja, i dalje prisutni, snažan fokus Grupe ostaje na upravljanju rizicima, profitabilnosti i operativnom novčanom toku”, najavila je Gordana Kovačević te dodala da dugoročna strategija Grupe ostaje nepromijenjena s obzirom na brojne prednosti koje donosi digitalizacija usluga.

Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 994,3 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2020. godine, 4,1 posto većom u odnosu na kraj 2019. godine, što je prvenstveno rezultat trenutne akumulacije ukupnih novčanih sredstava temeljem ubrzane naplate značajnog dijela kratkotrajnih potraživanja od kupaca te smanjenja zaliha zbog visokog stupnja realizacije pojedinih projekata modernizacije mreža. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 34,8 posto.

Dividenda u ukupnom iznosu od 65,2 milijuna kuna isplaćena je 21. prosinca 2020. godine.

U Ericsson Nikola Tesla Grupi su tijekom 2020. zaposlena 204 pretežno visokoobrazovana stručnjaka iz STEM područja, tako da je Grupa na kraju prošle godine imala 3236 zaposlenika.