ESIF: Ugovoreni projekti u vrijednosti 12,54 milijarde eura

Najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 127,23 posto ukupno raspoložive alokacije ima Operativni program Konkurentnost i kohezija, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava od 70,95 posto dodijeljenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja

24
horizontalne mjere

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske u četvrtak ministrica Nataša Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).

Do 22. travnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,54 milijardi eura (95,28 mlrd. kn) odnosno 116,83 posto dodijeljenih sredstava.

Ukupno je isplaćeno 5,6 milijardi eura (42,60 mlrd. kn) odnosno 52,23 posto dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,55 milijarde eura (34,59 mlrd. kuna) odnosno 42,41 posto dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 22. travnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 37,97 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

Najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 127,23 posto ukupno raspoložive alokacije ima Operativni program Konkurentnost i kohezija, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava od 70,95 posto dodijeljenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja.