HANFA tumači kako do mirovina iz trećeg stupa

Korisnici mirovina iz III. mirovinskog stupa mogu, nakon što napune 55 godina i ostvare pravo na isplatu, izabrati isplatu preko mirovinskog fonda u kojem su do tada štedjeli ili mogu zatražiti prebacivanje ušteđenih sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo

258
isplate morovina iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) na svojim internetskim stranicama objavila je pojašnjenje o načinima isplate mirovina iz dobrovoljnih mirovinskih fondova (tzv. trećeg mirovinskog stupa).

Korisnici mirovina iz trećeg mirovinskog stupa mogu, u trenutku kada napune 55 godina* i ostvare pravo na isplatu, izabrati između isplate preko mirovinskog fonda u kojem su do tada štedjeli ili mogu zatražiti prebacivanje ušteđenih sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) koje će im onda isplaćivati mirovinu ostvarenu temeljem dobrovoljne mirovinske štednje. Moguće je odabrati i kombiniranu isplatu, dio preko mirovinskog fonda, a dio preko MOD-a.

Također, članu se jednokratno može isplatiti do 30 posto ušteđenih sredstava.

Koje su razlike ako korisnik izabere isplatu putem mirovinskog društva/fonda u kojem je štedio ili isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) može se doznati na internetskim stranicama HANFA-e nakon što u vodoravnom izborniku odaberu „Drugi i treći stup i isplata mirovina“, a zatim u podizborniku na lijevoj strani „Mogućnosti i troškovi isplate mirovine“. Usporedbom navedenih modela moguće je vidjeti sve načelne prednosti i razlike određene vrste isplata.

Isplata mirovina putem fonda ili putem MOD-a

Tako, na primjer, ako se mirovina isplaćuje putem fonda, ona može biti samo privremena, a ne i doživotna, dok u slučaju isplate putem MOD-a mirovina može biti ili privremena ili doživotna sa zajamčenim razdobljem (pet do 15 godina). Također, za sve iznose koji su veći od 100.000 kuna obavezno je prebacivanje sredstava iz fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo.

Vrijednost isplata iz mirovinskog fonda, zbog promjene cijene udjela mirovinskog fonda, svaki će mjesec varirati, dok u isplatama putem MOD-a može doći do razlike samo uslijed tečajnih razlika euro/kuna.

To također znači da u slučaju isplate putem mirovinskog fonda mirovina nije fiksna i garantirana tj. da je moguće izgubiti ili dobiti dio mirovine. U slučaju isplata putem MOD-a mirovina je fiksna i garantirana. Preporučeno je za svaki konkretan slučaj proučiti izračune te donijeti individualnu odluku o tome koji je od ponuđenih modela isplate najbolji za osiguranika.

Novim pravilnikom Hanfe donesenim krajem prosinca propisan je rok od tri radna dana (Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama) od podnošenja zahtjeva za isplatu mirovine u kojem se članu fonda moraju dostaviti prikazi svih opcija isplate mirovine, uključivši povezane troškove i informativne izračune, kako bi član mogao donijeti informiranu odluku o modelu isplate koji će izabrati.

Navedeni informativni izračuni moraju sadržavati podatke o nepovoljnom, neutralnom i najboljem mogućem scenariju, prikazane na jasan i nedvosmislen način, a trebaju se temeljiti na razumnim i opreznim pretpostavkama o budućim tržišnim uvjetima i kretanjima cijena.

*Iznimno, članovi koji su sklopili ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom o članstvu u fondu.