HBOR uz podršku EIB-a jača savjetodavne kapacitete za javni sektor

HBOR ovim projektom nastavlja sa svojom ulogom u pružanju podrške kvalitetnoj pripremi i razvoju projekata kako bi se povećala uspješnost njihove provedbe smanjujući istovremeno troškove za investitore

36
HBOR

Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisale su Sporazum o financiranju razvoja i provedbi savjetodavnih usluga za ulaganja. Sporazum su u ime HBOR-a potpisali Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a i Hrvoje Čuvalo, član Uprave HBOR-a, a u ime Europske investicijske banke Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za aktivnosti u Hrvatskoj.

Ovim je sporazumom HBOR dobio podršku Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (European Investment Advisory Hub) u jačanju kapaciteta pružanja savjetodavnih usluga i tehničke pomoći javnom sektoru, a prije svega jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna vrijednost programa veća je od 670 tisuća eura, od čega će se grantom Europskog savjetodavnog centra za ulaganja financirati do 500 tisuća eura, dok će preostali iznos veći od 170 tisuća eura HBOR financirati iz vlastitih sredstava. HBOR ovim projektom nastavlja sa svojom ulogom u pružanju podrške kvalitetnoj pripremi i razvoju projekata kako bi se povećala uspješnost njihove provedbe smanjujući istovremeno troškove za investitore.

Strukuturiranje održivih i isplativih projekata

Kroz predviđene aktivnosti HBOR će pružiti širok spektar usluga u svrhu jačanja kapaciteta javnog sektora u strukturiranju održivih i isplativih projekata te realizacije investicija u područjima poput zaštite i upravljanja okolišem, učinkovitog korištenja resursa, kružnog gospodarstva, pametnih gradova i socijalne infrastrukture.

U okviru projekata kojima je potrebna savjetodavna podrška HBOR će pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi ulaganja s posebnim naglaskom na ulaganja u nedovoljno razvijenim područjima RH.

Povećanje volumena investicija i korištenja sredstava EU fondova

“Glavni nam je cilj povećati kvalitetu i volumen održivih investicija javnog sektora u Republici Hrvatskoj te tako doprinijeti uravnoteženom društvenom i gospodarskom regionalnom razvoju, što je jedan od strateških ciljeva našeg poslovanja. Pružanjem podrške klijentima iz javnog sektora u razvoju i strukturiranju investicije te pripremi potrebne dokumentacije povećat ćemo uspješnost njihove realizacije i mogućnost financiranja kroz korištenje sredstava fondova Europske unije”, rekla je Tamara Perko, , predsjednica Uprave HBOR-a.

Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za aktivnosti EIB-a u Hrvatskoj, istaknuo je kako je nakon pandemije “još važnije staviti na raspolaganje naše znanje i iskustvo lokalnim partnerima kako bismo im pomogli u postizanju održivog oporavka kroz savjetovanje u pripremi kvalitetnih projekata za financiranje koje nude naše dvije institucije te europski fondovi dostupni u novom Višegodišnjem financijskom okviru”.

Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. – 2024. identificira pet strateških ciljeva, od kojih je jedan poticanje uravnoteženoga i održivoga regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske. HBOR će također organizirati niz aktivnosti za podizanje svijesti o postojanju novog mehanizma savjetodavne potpore, kao i o temama vezanim za strukturiranje i pripremu projekata.