Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 129,1 mlrd kuna

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u rujnu 2021. iznosili su 650,8 milijuna kuna, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 5,5 milijardi kuna, odnosno 9,1 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine

41

Mirex za obvezne mirovinske fondove kategorije A od početka godine porastao je za 9,39 posto, za fondove kategorije B 5,20 posto, a za fondove kategorije C 0,56 posto, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 posto za Mirex A, 5,5 posto za Mirex B i 4,7 posto za Mirex C [1], navodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u mjesečnom izvješću za rujan.

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u rujnu je porasla za 0,3 posto i na kraju rujna  iznosila je 129,1 milijardu kuna. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,1 posto za kategorije A i B te 0,02 posto za kategoriju C.

Obvezni mirovinski fondovi su na kraju rujna 2021. imali ukupno 2.096.543 člana, što je 8118 članova (0,39%) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 9307 novih članova (97,4%) automatizmom rasporedio Regos. Od 238 novih članova koji su sami izabrali fond, kategoriju A odabralo je 100 novih članova (42,0 %), kategoriju B 130 članova (54,6 %), a kategoriju C 8 članova (3,4 %).

Zbog odlaska u mirovinu ili zbog smrti, u rujnu je prestalo članstvo za 1190 osiguranika, što je za 20,1 posto više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u rujnu 2021. iznosili su 650,8 milijuna kuna, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 5,5 milijardi kuna, odnosno 9,1 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih obveznih mirovinskih fondova u rujnu su iznosili 135 milijuna kuna, dok je od početka godine isplaćeno ukupno 1,3 milijarde kuna, što je 28,2 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Obveznička ulaganja obveznih mirovinskih fondova na kraju rujna iznosila su 83 milijarde kuna (64,3% ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,96 postotnih bodova na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno pala, za 0,2 postotna boda, te su ona krajem rujna iznosila 26,5 milijardi kuna, odnosno 20,5 posto imovine obveznih mirovinskih fondova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 posto, a ulaganja u strane dionice 8,9 posto ukupne imovine OMF-ova.

Po kategorijama obvezni mirovinski fondovi kategorije A imaju 37,2 posto imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B 21,8 posto imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,7 milijardi kuna (10,6% imovine), čiji je udio u ukupnoj imovini neznatno smanjen u odnosu na prethodni mjesec (za 1,3 p.b.). Novac i depoziti činili su u rujnu 4,2 posto imovine obveznih mirovinskih fondova, odnosno 3,7 milijardi kuna.