Od 1. rujna na snazi ograničena efektivna kamatna stopa na prešutna prekoračenja

Efektivna kamatna stopa na prekoračenja po tekućem računu ograničena je na 7,31 posto, dok je prosječna kamatna stopa na prešutna prekoračenja prema podacima za 2021. iznosila 10,97 posto. Od 1. rujna ograničenje vrijedi za sva prekoračenja

59
prešutna prekoračenja

Od 1. rujna poslovne banke će primjenjivati ograničenu efektivnu kamatnu stopu na postojeća prešutna prekoračenja po tekućem računu. Ograničena efektivna kamatna stopa do sada se primjenjivala samo na dopuštena (ugovorena) prekoračenja. Proširenje njene primjena na postojeća prešutna prekoračenja proizlazi iz memoranduma o novim pravilima prekoračenja po tekućem računu koji su Vlada RH, HNB i trinaest banaka potpisale sredinom kolovoza.

Efektivna kamatna stopa na prekoračenja po tekućem računu ograničena je na 7,31 posto, dok je prosječna kamatna stopa na prešutna prekoračenja prema podacima za 2021. iznosila 10,97 posto.

Prešutno ograničenje koristi 1,8 milijuna potrošača. Prema potpisanom memorandumu poslovne banke do 30. lipnja iduće godine svima njima moraju ponuditi prelazak na “dopušteno prekoračenje”. Time će im biti zajamčena niža cijena te usluge i postupna otplata duga u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Memorandum će također spriječiti mogućnost da se pogodnosti ugovorene tim memorandumom u korist potrošača ne dovedu u pitanje tako da banka proda dug potrošača nekoj agenciji za naplatu potraživanja.

>>Nova pravila za prešutna prekoračenja po tekućim računima

Viceguverner HNB-a Bojan Fras objasnio je kako je  potreba za regulacijom prešutnih ograničenja postala očigledna nakon prigovora potrošača zatečenih činjenicom da su njihova dopuštena prekoračenja prenesena u prešutna prekoračenja. Istraživanje HNB-a potvrdilo je da su banke od 2018. nadalje masovno migrirale svoje korisnike tekućih računa i njihove minuse iz dopuštenih prekoračenja na prešutna.

Razlika između dopuštenog i prešutnog prekoračenja

Ključna razlike između ova dva tipa prekoračenja je da je dopušteno prekoračenje vrlo detaljno regulirano Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Dopušteno prekoračenje se ugovora prilikom otvaranja transakcijjskog računa i bolje štiti potrošača. Omogućava potrošačima puno bolju informiranost o tome što je sadržaj njihova odnosa u vezi s prekoračenjem, ali ključna prednost za potrošače je da je dopušteno prekoračenje za njih jeftinije od prešutnog. Razlog je upravo efektivna kamatna stopa koja je za dopuštena prekoračenja ograničena zakonom i trenutno iznosi 7,31 posto.

Kod prešutnih osiguranja takvog ograničenja efektivne kamatne stope nije bilo. Postoji, doduše, ograničenje maksimalne nominalne kamatne stope od 7,97 posto, ali na to se još dodaju bankovne naknade tako da je orosječna efektivna kamatna stopa na prešutna prekoračenje bila dvoznamenkasta, odnosno za 2 do 3 postotna boda (7,31 posto naprema 10,97 posto u 2021.) veća od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja.

Banke su dužne potrošačima s prešutnim prekoračenjem do 30. lipnja ponuditi dopušteno prekoračenje u visini postojećeg prešutnog prekoračenja, kao i kombinaciju novog dopuštenog i novog prešutnog prekoračenja (uz određena pravila).

Koncepti ova dva prekoračenja su komplementarni. Nadopunjavaju se tako da se prvenstveno odobrava dopušteno prekoračenje koje je redovni oblik prekoračenja. Povrh njega bi se eventualno moglo još nadodati prešutno prekoračenje za neke klijente ili situacije.

Banka mora ponuditi novo dopušteno prekoračenje do visine prešutnog prekoračenja koje klijent sada uživa. Kod kombiniranog prekoračenja najmanje polovina ukupnog zaduženja mora biti dopušteno prekoračenje, a iznos prešutnog prekoračenja u kombiniranom prekoračenju može iznositi najviše jedno mjesečno primanje.