Nova pravila za prešutna prekoračenja po tekućim računima

Od 1. rujna uvodi se ograničenje efektivne kamatne stope na prešutna prekoračenja, a najkasnije do kraja lipnja iduće godine banke će ponuditi prelazak na "dopušteno prekoračenje" svim potrošačima kojima je odobreno "prešutno prekoračenje"

117
Viceguverner HNB-a Bojan Fras [Izvor HNB]

Vlada RH, HNB i trinaest banaka potpisale su memorandum o novim pravilima prekoračenja po tekućem računu. Prema Memorandumu od 1. rujna uvodi se ograničenje efektivne kamatne stope na prešutna prekoračenja, a najkasnije do kraja lipnja iduće godine banke će ponuditi prelazak na “dopušteno prekoračenje” svim potrošačima kojima je odobreno “prešutno prekoračenje”. Takvih je gotovo milijun i osamsto tisuća. Time će im biti zajamčena niža cijena te usluge i postupna otplata duga u sučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Memorandum će također spriječiti mogućnost da se pogodnosti ugovorene tim memorandumom u korist potrošača ne dovedu u pitanje mogućnošću da banka proda dug potrošača nekoj agenciji za naplatu potraživanja.

Viceguverner HNB-a Bojan Fras u HRT-ovj emisiji “Studio 4” rekao je kako se na memorandumu radilo gotovo godinu dana, a potreba za njim postala je očigledna nakon nekoliko prigovora potrošača zatečenih činjenicom da su njihova dopuštena prekoračenja prenesena u prešutna prekoračenja.

“Proveli smo šire istraživanje i utvrdili da su banke od 2018. nadalje masovno migrirale svoje korisnike tekućih računa i njihove minuse iz dopuštenih prekoračenja na prešutna”, objasnio je Fras. Objasnio je i prednosti dopuštenog prekoračanje te zašto su nova pravila dobra za potrošače.

Dopušteno prekoračenje bolje štiti potrošača

“Suština razlike između ova dva tipa prekoračenja je da je dopušteno prekoračnje vrlo detaljno regulirano Zakonom opotršačkom kreditiranju. To znači da se dopušteno prekoračenje ugovora prilikom otvaranja transakcijskog računa i da ono bolje štiti potrošača. Omogućava potrošačima puno bolju informiranost o tome što je sadržaj njihova odnosa u vezi s prekoračenjem, i ono što je najznačajnije u posljednjih nekoliko godina: dopuštena prekoračenja su jeftinija za potrošače od prešutnih. Naime, našim Zakonom o potrošačkom kreditiranju regulirano je da se na prešutna prekoračenja primjenjuje ograničenaj nečega što zovemo efektivna kamatna stopa koja se određuje zakonom i ona sada za dopuštena prekoračenja iznosi 7,31 posto”, rastumačio je viceguverner.

“Kod prešutnih osiguranja ne postoji takvo ograničenje. Postoji samo ograničenje maksimalne nominalne kamatne stope od 7,97 posto, ali na to se još dodaju bankovne naknade. Potrošači koji koriste prešutna ograničenja u prosjeku plaćaju od 2 do 3 posto višu efektivnu kamatnu stopu u odnosu na one u zoni dopuštenog prekoračenja.”

Banke su dužne korisnicima prešutnog prekoračenja na tekućim računima ponuditi dopušteno prekoračenje u istoj visini, kao i kombinaciju novog dopuštenog i novog prešutnog prekoračenja – uz određena pravila.

“Koncepti ova dva prekoračenja su komplementarni. Nadopunjavaju se tako da se prvenstveno odobrava dopušteno prekoračenje koje je redovni oblik prekoračenja. Povrh njega bi se eventualno moglo još nadodati prešutno prekoračenje za neke klijente ili situacije. Prvo pravilo je da, kada banka nudi novo dopušteno prekoračenje do visine prešutnog prekoračenja koje klijent sada uživa, banka mora najmanje polovicu tog iznosa dati u dopuštenom prekoračenju. Drugo pravilo je da iznos prešutnog prekoračenja u kombiniranom prekoračenju može iznositi najviše jedno mjesečno primanje”, razložio je Fras.

Banke će od 1. rujna primjenjivati ograničenu efektivnu kamatnu stopu na postojeća prešutna prekoračenja. Za primjenu ostalih novih pravila trebat će neko vrijeme, rekao je Fras, ali krajnji rok je 30 lipanj iduće godine.