Od 2022. obvezna objava izvještaja o izvršavanju okolišnih ciljeva

U kontekstu pristupa kapitalu, a u velikoj mjeri i EU fondovima, kriteriji vezani uz okoliš, društveni utjecaj i upravljanje već imaju značajnu težinu, a njihov će značaj još bitno rasti

43
Tomislav Ridzak, Hanfa: Održivo gospodarstvo je strateški cilj

Više od stotinu predstavnika iz 56 poduzeća čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze, upućeno je u zakonodavne okvire EU o održivom financiranju kojim ESG čimbenici (environmental, social & governmental, tj. okolišni, društveni i upravljački) postaju tržišno relevantne informacije te dobilo jasan pregled metodologije izvještavanja, parametara na koje je potrebno obratiti pozornost, obveza koje su već stupile ili će ubrzo stupiti na snagu, a predstavljen im je i ESEF – novi jedinstveni elektronički format za predaju godišnjih izvještaja.

Prema EU regulativi svi izdavatelji koji su obveznici sastavljanja nefinancijskih izvještaja morat će od 2022. započeti s objavama za prva dva okolišna cilja – ublažavanje klimatskih promjena, odnosno prilagodbom na klimatske promjene, dok će od 2023. biti obvezni objavljivati podatke za ukupnih šest okolišnih ciljeva (održivu uporabu i zaštitu vodnih i morskih resursa, kružno gospodarstvo, prevenciju onečišćenja i zdrav ekosustav). Prijedlog nove EU (CSRD) Direktive od 2024. traži obvezu objave proširenog opsega ESG čimbenika za sva velika društva, a od 2027. i za mala i srednja društva.

Ulagateljima sve važniji ESG kriteriji

U kontekstu pristupa kapitalu, a u velikoj mjeri i EU fondovima, ESG kriteriji već imaju značajnu težinu, a njihov će značaj još bitno rasti. Ulagatelji posljednjih godina sustavno propituju svoje ulagačke kriterije te ugrađuju u njih ESG komponente, aktivno usmjeravajući svoja ulaganja prema prilikama održivog, zelenog, društveno i upravljački odgovornog, a slični uvjeti postali su zahtjev svakog EU sufinanciranja. To će se, imajući u vidu globalne i EU trendove, još povećavati pa je prilika biti među prvima ili barem naprednijima.

Hanfa je, kako je već poznato, početkom godine prva u Republici Hrvatskoj izdala Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja.

U Republici Hrvatskoj u ovom trenutku je 31 poduzeće (izdavatelj) obveznik nefinancijskog izvještavanja, a još deset sastavlja ih dobrovoljno. Svim izdavateljima preporuča se da počnu dobrovoljno objavljivati ovakve izvještaje kako bi postali vidljiviji financijskom sektoru, ali i svim dionicima, strateškim partnerima ili pak bankama za dobivanje povoljnijih zajmova, budući da će i one u svojim izvještajima biti obvezne prikazivati slične pokazatelje.

Održivo gospodarstvo

Potvrdio je to i član Upravnog vijeća Hanfe Tomislav Ridzak istaknuvši u svom uvodnom obraćanju kako je Hrvatska, u skladu s EU ciljevima, jasno odredila smjer razvoja usvajanjem Nacionalne razvojne strategije do 2030. u kojoj se kao prvi strateški cilj razvoja ističe upravo održivo gospodarstvo prema kojem će u sljedećih deset godina biti usmjereni nacionalni i europski izvori financiranja.

“Sudionici na tržištu kapitala koji već sad prepoznaju prednosti ESG izvještavanja te započnu s provođenjem potrebnih procesa za ostvarivanje održivih ciljeva bit će u strateškoj prednosti, uspješniji i konkurentniji u novim tržišnim uvjetima i privlačniji ulagačima, uz bolji pristup povoljnijim izvorima financiranja i veći povrat ulaganja.”

Koordinator Inicijative UN-a Održiva tržišta kapitala Anthony Miller pohvalio je Hanfu, Zagrebačku burzu i sve dionike na hrvatskom tržištu kapitala na angažmanu uloženom u promoviranje održivog financiranja tijekom proteklog razdoblja, istaknuvši kako je vidljiv ogroman napredak. Naglasio je kako su i u javnom i u privatnom sektoru diljem svijeta vidljive brojne inicijative usmjerene postizanju održivih ciljeva UN-a do 2030. godine. „Ovo je veliki globalni projekt na koji je fokusirana pažnja donositelja političkih odluka, ali i članova privatnog sektora uključujući i ulagatelje“ rekao je, potaknuvši sudionike edukacije da čim prije integriraju održive ciljeve razvoja u svoje portfelje i strategije ulaganja i na taj se način počnu kretati prema neizbježnoj budućnosti.

Imovina europskih održivih fondova u 2020. porasla 50 posto

Voditeljica Odjela za partnerstva Ureda Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj Lidija Gamulin u svom je izlaganju istaknula važnost promoviranja dječjih prava i procjenjivanja rizika zaštite dječjih prava u industriji, ne samo u kontekstu rada maloljetnih osoba, već i na nivou marketinga i kvalitete proizvoda. Zahvalila je Hanfi na suradnji i integriranju prava djece i politika podrške obiteljima u Smjernice za izradu i objavu ESG informacija.

Za ovu veliku promjenu intenzivno se na globalnoj razini priprema i cijela financijska industrija, od banaka do brojnih mirovinskih i investicijskih fondova. Podaci s globalnog tržišta govore o ubrzanom rastu ulaganja fondova u dionice koje se trenutno analiziraju i klasificiraju kao održive i uzimajući u obzir ekološke, društvene i upravljačke rizike, tzv. ESG faktore.

Zbog očekivanja nove EU regulative i njezinih zelenih ciljeva, imovina je u europskim održivim fondovima porasla za više od 50 posto u prošloj godini, dosegnuvši 1,1 bilijun eura. Pritom je u prošloj „kriznoj“ godini diljem Europe osnovano više od 500 novih fondova koji su usmjereni na održivost, a više od 250 postojećih je preimenovalo svoju strategiju ulaganja prema ulaganju u očuvanje okoliša. Za razliku od drugih, investicijski fondovi koji su i ranije bili usmjereni na takva ulaganja nisu gubili svoju imovinu u prvom valu pandemijske krize.

Veliki odaziv izdavatelja na edukaciji potvrdio je kako je ovo iznimno značajna i neizbježna tema u kojoj je prepoznata prilika za održiv razvoj naših poduzeća, ali i društva u cjelini.