Ukidaju se trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića

Uvodi se oslobođenje od plaćanja trošarina na alkohol kada se upotrebljava u proozvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda. To se prvenstveno odnosi na proizvođače tinkture propolisa, odnosno na pčelare, ali i na proizvodnju dodataka prehrani

289
trošarine male proizvođače alkoholnih pića
Uvodi se oslobođenje od plaćanja trošarina na alkohol kada se upotrebljava u proozvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda. To se prvenstveno odnosi na proizvođače tinkture propolisa

Vlada je na sjednici u četvrtak, 21. listopada, prihvatila prijedlog izmjena i dopuna zakona o trošarinama kojim se, između ostaloga, predlaže ukidanjen trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića te je pojednostavnila administrativne postupke za oko 38 tisuća proizvođača.

Direktivom Vijeća (EU) 2020/1151 dana je, naime, mogućnost državama članicama da nacionalnim trošarinskim zakonodavstvom propišu oslobođenje od plaćanja trošarine na jako alkoholno piće proizvedeno iz voća pod uvjetom da ga je proizvela fizička osoba za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju u količini do 50 litara godišnje.

Važećim odredbama Zakona o trošarinama propisana je “malom proizvođaču jakog alkoholnog pića” obveza upisa u Registar trošarinskih obveznika te mogućnost primjene snižene stope trošarine (na količine do 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu) koja, ovisno o zapremini kotla, za svaki kotao zapremnine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine veće od 100 litara 200,00 kuna.

Mali proizvođači ograničeni na 50 litara jakog alkoholnog pića

S obzirom na dugu tradiciju u proizvodnji jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe, a u skladu s mogućnosti za primjenu oslobođenja prema Direktivi, predlaže se oslobođenje od plaćanja trošarine “malih proizvođaču jakog alkoholnog pića” odnosno fizičkih osoba koje proizvode jako alkoholno piće iz voća koje ta osoba uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njezinom vlasništvu ili zakupu, pomoću jednostavnog malog uređaja za destilaciju – kotla.

“Mali proizvođač jakog alkoholnog pića” može proizvesti najviše 50 litara jakog alkoholnog pića od voća godišnje po kućanstvu i koristiti to piće za vlastitu potrošnju i potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju.

“Ovim izmjenama se za male proizvođače jakih alkoholnih pića ukida obveza plaćanja trošarina. To je trenutno prihod proračuna od oko 5 milijuna kuna godišnje. Uz financijski učinak, ova odluka ima za posljedicu administrativno rasterećenje tih proizvođača te carinske uprave”, obrazložio je državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Pozitivni efekti oslobođenja od plaćanja trošarine za male proizvođače koji proizvode isključivo za vlastite potrebe reflektiraju se na održivost i opstojnost tradicionalne proizvodnje voćnih rakija u seoskim domaćinstvima kao i na pojednostavnjenje trošarinskih procedura s registriranim obveznicima – fizičkim osobama.

Ostaje obveza registracije malog proizvođača i kotla

I dalje ostaje obveza prijavljivanja novih malih proizvođača uz registraciju uređaja za destilaciju – kotlova, uključujući njihovu veličinu/zapremninu i lokaciju; obveza na strani Carinske uprave vođenja registra i evidencija o njima.

Uvodi se također oslobođenje od plaćanja trošarina na alkohol kada se upotrebljava u proizvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda (obvezatno oslobođenje) ili u proizvodnji dodataka prehrani (opcionalno oslobođenje).

Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol sadržan u dodacima prehrani odnosilo bi se prvenstveno na proizvođače tinkture propolisa, odnosno pčelare, te druge proizvođače dodataka prehrani. Oni bi se u poreznom smislu i administrativnom smislu rasteretili s obzirom na to da se prema trenutno važećim odredbama moraju registrirati kao trošarinski obveznici, plaćati trošarinu na kupljeni alkohol i obračunavati trošarinu na gotov proizvod.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol sadržan u veterinarsko-medicinskim proizvodima odnosno sadržan u dodacima prehrani, primjenjuje se i kada se kao gotov proizvod uvoze iz trećih država odnosno unose iz druge države članice Europske unije, pri čemu uvoz odnosno unos takvih proizvoda nije uvjetovan obvezom ishođenja odobrenja za oslobođenog korisnika već se primjenjuje izravno oslobođenje