Ukupni depoziti poslovnih banaka dosegnuli 272 mlrd kuna

Ukupni depoziti na kraju travnja u odnosu na isti mjesec 2017. bili su viši za gotovo 13 milijardi ili 5 posto. Na mjesečnoj razini ukupni depoziti su u travnju porasli za 890,2 milijuna kuna

u 12:13 Zadnja izmjena: 14.06.2018 u 14:43
24
depoziti poslovnih banaka
Štedni i oročeni depoziti u stranoj valuti, koji čine nešto manje od 82 posto ukupnih štednih i oročenih depozita, na godišnjoj razini pali su za 2,3 posto ili 3,8 milijardi kuna

Prema posljednjim podacima HNB-a u travnju su ukupni depoziti poslovnih banaka (koji obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite) zabilježili rast i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Tako su ukupni depoziti uz mjesečno povećanje od 890,2 milijuna kuna (0,3%) iznosili 272 milijarde kuna.

Promatrano na godišnjoj razini nastavljen je pozitivan niz godišnjih stopa rasta koji datira još od prosinca 2011. Ukupni depoziti na kraju travnja u odnosu na isti mjesec 2017. bili su viši za gotovo 13 milijardi ili 5 posto. Tako je drugi mjesec za redom nastavljen rast po stopi od 5 posto što je ujedno i najviša stopa od kolovoza 2016. Rast na godišnjoj razini prvenstveno je posljedica snažnog godišnjeg rasta depozitnog novca budući da su i u promatranom razdoblju štedni i oročeni depoziti zabilježili pad na godišnjoj razini.

Udjel depozitnog novca u ukupnim depozitima 28 posto

Depozitni novac koji obuhvaća novčana sredstva na transakcijskim računima (tekućim i žiroračunima) te obveze banaka po izdanim kunskim instrumentima plaćanja premašio je 76,1 milijardu kuna. U odnosu na ožujak zabilježen je rast od 116 milijuna kuna ili 0,2 posto dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježena stopa rasta iznosila 25,7 posto što predstavlja nominalno povećanje za 15,6 milijardi kuna. Udio depozitnog novca u ukupnim depozitima iznosio je 28 posto. Povijesno gledano njegov udjel u predkriznom i kriznom razdoblju (2000.- 2014.) se u prosjeku kretao oko 17 posto, da bi se od siječnja 2015. do travnja 2018. popeo sa 17,5 posto na 28 posto.

Suprotno tome, ukupni štedni i oročeni depoziti, u stranoj i u domaćoj valuti, uz blagi rast na mjesečnoj razini nastavljaju bilježiti negativne godišnje stope rasta devetnaesti mjesec za redom. Tako su ukupni štedni i oročeni depoziti na kraju travnja iznosili 195,8 milijardi kuna što je u odnosu na ožujak više za 0,4 posto, odnosno 774 milijuna kuna. U odnosu na travanj prošle godine iznos štednih i oročenih depozita je bio niži za 2,6 milijarde kuna ili 1,3 posto.

Pad štednih i oročenih depozita posljedica je pada deviznih depozita budući da su na kraju travnja kunski štedni i oročeni depoziti uz mjesečni i godišnji rast dosegli gotovo 36 milijardi kuna. S druge strane, štedni i oročeni depoziti u stranoj valuti, koji čine nešto manje od 82 posto ukupnih štednih i oročenih depozita, na godišnjoj razini pali su za 2,3 posto ili 3,8 milijardi kuna. Oni su krajem promatranog mjeseca iznosili 159,8 milijardi  kuna.

Utjecaj jačanja kune

Padu kunskog izraza štednih i oročenih valutnih depozita pridonijelo je i jačanje domaće valute u odnosu na euro (0,8%) budući da su dominantno (90%)  denominirani u eurima.

Struktura i trendovi kod iznosa depozita jasno oslikavaju veću sklonost držanju likvidne imovine koja je zasigurno motivirana i povijesno niskim kamatnim stopama na štednju. Posljedica je to visoke likvidnosti u financijskom sustavu podržane ekspanzivnim mjerama monetarne politike i skromnim oporavkom kreditiranja.

Visoka likvidnost bit će tijekom cijele 2018. obilježje domaćeg financijskog sustava što uz projicirane umjerene stope rasta kreditiranja implicira nastavak niskih pasivnih kamata. Tako će se povećana sredstva za štednju vjerojatno više usmjeravati u depozitni novac, a manje u štedne i oročene depozite. Dodatno će na nominalni iznos oročenih depozita nepovoljno djelovati i jačanje kune u odnosu na euro.