Hanfa odobrila Varteksu prospekt za uvrštenje dionica na uređeno tržište

Prospekt se odnosi na uvrštenje 1.885.879 redovnih dionica, izdanih na ime, nominalne vrijednosti 10 kuna po dionici, ukupne vrijednosti 18.858.790 kuna

52
Varteks

Na 47. ovogodišnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) održanoj u četvrtak doneseno je rješenje kojim se društvu Varteks d.d. iz Varaždina odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem redovnih dionica na uređeno tržište. Prospekt se odnosi na uvrštenje 1.885.879 redovnih dionica, izdanih na ime, nominalne vrijednosti 10 kuna po dionici, ukupne vrijednosti 18.858.790 kuna.

Na istoj sjednici donesene su i dvije vrste smjernica kojih se potrebno pridržavati prilikom procesa preuzimanja društava.

Smjernice u procesu preuzimanja društava

“Smjernice za sastavljanje mišljenja uprave ciljanog društva o ponudi za preuzimanje” donesene su s namjernom da se dioničarima da dovoljno informacija kako bi oni mogli donijeti odluku o tome hoće li ili ne prihvatiti određenu ponudu za preuzimanje društva. Uprava je u mišljenju dužna prezentirati i pozitivne i negativne argumente u konkretnom slučaju, a pritom je dužna štiti interese samog društva i dioničara. Ukoliko postoje okolnosti koje upućuju na sukob interesa uprave i dioničara ili ciljanog društva, on se kao takav mora navesti u mišljenju uprave.

Smjernice naglašavaju da mišljenje uprave ne smije biti prepisivanje podataka iz ponude za preuzimanje, iznošenje uopćenih tvrdnji ili ponavljanje navoda objavljenih u prijašnjim mišljenjima, već davanje konkretnih podataka kojima uprava obrazlaže svoje mišljenje o određenoj ponudi za preuzimanje društva.

Usvojene su i “Smjernice za prikazivanje podataka o glavnim djelatnostima te osnovnih podataka o poslovanju i financijskom položaju u ponudi za preuzimanje“. Svrha donošenja ovih smjernica je ujednačeno postupanje ponuditelja kod prikazivanja minimalne količine podataka o glavnim djelatnostima te osnovnih podataka o poslovanju i financijskom položaju ponuditelja u ponudi za preuzimanje na temelju kojih dioničari ciljanog društva, između ostalog, donose svoju odluku o ponudi za preuzimanje.

Tri nova pravilnika usvojena na sjednici regulirat će rad mirovinskih osiguravajućih društava i to: Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu, Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu i Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva.