Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zaprimaju se do 14. svibnja

Do 6. svibnja zaprimljeno je 3798 zahtjeva. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a do sada ih  je obrađeno 1788, odobreno ih je 1740, na dopuni je 41, pet zahtjeva je odbijeno, a dva podnositelja su odustala

17
subvencioniranje stambenih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u petak je objavila oglas o prestanku subvencioniranja stambenih kredita: zahtjevi za subvencije u ovom krugu zaprimat će se do 14. svibnja u 16 sati.

“Zahtjevi zaprimljeni u APN-u do 14. svibnja 2021. do 16 sati, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava”, navedeno je u oglasu.

Zaprimanje zahtjeva u sklopu šestog natječaja za subvencioniranje stambenih kredita počelo je 29. ožujka, a na raspolaganju za ovu mjeru u 2021. godini je 50 milijuna kuna.

Ministarstvo je u petak izvijestilo da je prema podacima APN-a do 6. svibnja zaprimljeno 3798 zahtjeva. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a do sada ih  je obrađeno 1788, odobreno ih je 1740, 41 je na dopuni, pet zahtjeva je odbijeno, a dva podnositelja su odustala.

Ministarstvo je navelo i da prema dosad obrađenim podacima prosječni iznos subvencioniranog kredita iznosi 76.620 eura, a prosječan rok otplate 22 godine.

Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 33 godine, iznos mjesečnog anuiteta koji otplaćuje je 395 eura ili 2986 kuna, od čega mjesečna subvencija iznosi 130 eura ili 985 kuna.