Tržišni udjel Croatia osiguranja pao na 26,4 posto

Croatia osiguranje još uvijek ima najveći tržišni udio mjereno zaračunatom bruto premijom, iako je premija u odnosu na prethdnu godinu manja za 1,8 posto i iznosi 2,56 milijardi kuna

230
zaračunata bruto premija

Osiguravajuća društva u jedanaest mjeseci ove godine zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 9,69 milijardi kuna, objavio je Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO). Zaračunata bruto premija je za 6,89 posto veća u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Bruto premija u neživotnim osiguranjima veća je za 11,3 posto i iznosi 6,9 milijaedi kuna, dok je u životnim osiguranjima premija manja za 2,6 postoi iznosi 2,8 milijardi kuna.

Najveći udio u premiji kod neživotnih osiguranja ima osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, sa zaračunatom bruto premijom od 2,13 milijardi kuna, što je na godišnjoj razini porast od 5,4 posto. Od tog iznosa 2,02 milijarde kuna otpada na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. U usporedbi s usporedivim razdobljem prethodne godine, zaračunata bruto premije veća je za 5,43 posto. U prvih jedanaest mjeseci ove godine u obveznom auto osiguranju sklopljene su 2.180.282 police, a prosječna premija iznosila je 927,85 kuna, što je na godišnjoj razini porast za 0,22 posto.

Kod životnih osiguranja u premiji dominira klasično životno osiguranje s iznosom od 2,3 milijarde kuna, što je 1,2 posto manje u usporedbi s odgovarajućim razdobljem 2018. godine.

Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom u iznosu od 387,4 milijunom kuna, što je pad od 9,3 posto na godišnjoj razini.

Najveći tržišni udio mjereno zaračunatom bruto premijom još uvijek ima Croatia osiguranje, iako je premija u odnosu na prethdnu godinu manja za 1,8 posto i iznosi 2,56 milijardi kuna. Tržišni udio Croatia osiguranja u godinu dana pao je s 28,77 posto na 26,42 posto.

Slijedi Allianz Zagreb sa zaračunatom bruto premijom od 1,27 milijardi kuna. Iznos premije u uporedbi s odgovarajućim razdoblem 2018, veći je za 17,2 posto, a tržišni udjel povećan je s 11,93 na 13,08 posto.

Na trećem mjestu je Euroherc sa zaračunatom bruto premijom od 1,13 milijardi kuna i tržišnim udjeom od 11,64 posto. Rast premije iznosi 14,7 posto, dok je tržišni udjel povećan za 0,79 postotnih poena.