Gradska plinara Zagreb može preuzeti najviše 5000 novih korisnika

Cijena po kojoj pružatelj javne usluge opskrbe plinom može nabaviti plin na tržištu nekoliko je puta veća od one po kojoj smije isporučiti plin korisnicima i svaka dodatna nabava je za njih značajan trošak

222
Gradska plinara opskrba
Gradska plinara Zagreb - opskrba

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da Gradska plinara Zagreb može preuzeti najviše pet tisuća novih korisnika koji se žele vratiti na javnu uslugu opskrbe plinom nakon što su im manji tržišni dobavljači ponudli više cijene. To je desetina od 50 tisuća korisnika koliko se procjenjuje da će tražiti povrat na javnu uslugu, prenosi Hrvatski radio.

Tomašević smatra da je zakonska regulativa manjkava jer Gradska plinara, koja bi kao pružatelj javne usluge morala zbrinuti potrošače, nije smjela nabaviti više plina po povoljnijoj cijeni od kvote koja je predviđena za oko 300 tisuća sadašnjih korisnika. Država bi za takav potez naplatila penale. A sada, uz znatan porast nabavnih cijena plina, Plinara bi plin za nove korisnike morala nabavljati po znatno višim cijenama, a prodavati ga po ugovorenoj nižoj cijeni javne usluge. Na taj roblem HERA-u su upozorili još u prosincu, kaže Tomašević.

“Tada su opskrbljivači i ditributeri upozoravali HERA-u na moguće probleme ako dođe do velike razlike između tržišne i zakonski regulirane cijene plina. Ta razlika je sada takva da je tržišna cijena plina šest puta veća. Ako 50 tisuća korisnika sada prijeđe Gradskoj plinari Zagreb opskrbi, ona to ne može izdržati. Pet tisuća korisnika može, ali 50 tisuća ne može. jer mora kupiti plin po šest puta večoj cijeni od one po kojoj ga može kupiti”, razložio je Tomašević.

To je apsolutno udar na distributere javne usluge opskrbe plinom koji su vrlo izloženi u ovoj situaciji s obzirom da je zakonski reguirana cijena nekoliko puta veća od od one po kojoj isporučuju plin i svaka dodatna nabava je za njih značajan trošak, slaže se predsjednik Stručne udruge za plin Dalibor Pudić.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva  održivog razvojaIvo Milatić rekao je kako će korisnike koje GPZO neće moći primiti preuzeti HEP plin kao državni zajamčeni opskrbljivač.

“Zakon je jasan: oni moraju primiti sve one koji im se vraćaju jer su preuzimajući na sebe javnu uslugu na to obvezali. Ako Gradska plinara Zagreb opskrba ne bude mogla opskrbljivati građene, onda će ih opskrbljivati HEP. Građani će ići na zajamčenu uslugu. Nismo napunii skladište Okoli i potrošili silne novce koje je HEP dobio kreditom za koji je država dala jamstvo zato da hrvatski građani ne bi imali garanciju da će dobiti svoj plin”, rekao je Milatić.

Gradska plinara Zagreb opskrba u problemima se našla i zbog velikih apetita bivše gradske uprave i bivše uprave Gradske plinare koja je prije dvije godine – sasvim neporebno kaže gradonačelnik Tomašević – na natječaju aplicirala za obavljanje javne usluge opskrbe plinom  na čak 13 opskrbnih područja.