Ericsson Nikola Tesla: Isplata dividende 21. prosinca

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 49 kuna po dionici iz zadržane dobiti 2018. i 2019. godine.

108
Izvanredna Glavna skupština Ericsson Nikola Tesla
Izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je danas, 9. prosinca 2020. godine, u prostorijama Društva u Zagrebu. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se 85.957.100 kuna dioničkog kapitala ili 64,55 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

U svojem obraćanju okupljenim dioničarima, predsjednica kompanije, mr.sc. Gordana Kovačević, naglasila je da je i u ovoj posebno izazovnoj godini Ericsson Nikola Tesla Grupa usmjerena na ostvarivanje kvalitetnih poslovnih rezultata i brigu o svim svojim dionicima pa joj je posebno zadovoljstvo da su odluke ove izvanredne Glavne skupštine usmjerene na dobrobit kako zaposlenika, tako i dioničara.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, izvanredna Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle donijela je sljedeće Odluke:

  • ,,Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 49 kuna po dionici iz zadržane dobiti 2018. i 2019. godine. Dividenda će se isplatiti 21.12.2020. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 14.12.2020. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 11.12.2020. godine (ex date).”
  • ,,Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnom razdoblju, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 11.000 trezorskih dionica.”

Glavna skupština Društva zasjedat će na mjestu koje odredi Uprava. Dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem punomoćnika, odnosno e/elektroničkom komunikacijom putem prijenosa zvuka i slike. Način održavanja i sudjelovanja dioničara u radu Glavne skupštine odredit će Uprava Društva.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom će omogućiti dioničarima da e/elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava na Glavnoj skupštini bilo u cijelosti iii djelomično (npr. pravo glasa, pravo predlaganja odluka, pravo postavljanja pitanja i sl.) kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u njezinom radu u mjestu gdje se održava.

  • ,,Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava.”

Skupštinu je vodila predsjednica Snježana Bahtijari dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.