Imenovano novo Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak

U Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak imenovana je prof. dr. sc. Sanja Kolaček kao predsjednica,, dok su članovima imenovani imenovani Ivana Novoselec, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić te izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc

43
Nova predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebranjak prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med. dugogodišnja je predstojnica Klinike za pedijatriju na Klinici za dječje bolesti Zagreb

Nakon što je prošlog tjedna zbog pogodovanja u izboru ravnatelja uhićena Ana Stavljenić Rukavina, jedna od najbližih suradnica pokojnog gradonačelnika Bandića i predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je novo Upravno vijeće kojim će predsjedati prof. dr. sc. Sanja Kolaček.

Uz dr. Kolaček u Upravno vijeće imenovani su Ivana Novoselec, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić te izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc.

“Dječjoj bolnici Srebrnjak nakon nedavnih događaja treba izraženija podrška grada u uspostavljanju transparentnih praksi upravljanja, kako bi mogli unaprijediti zdravstvenu skrb djece u Zagrebu i šire. Zbog toga smo imenovali vodeće znanstvenike i stručnjake iz medicinske znanosti i upravljanja u zdravstvu, ali i upravnog prava, javne nabave i europskih fondova, kako bismo dali potrebnu podršku da se u suradnji s dionicima iz zdravstvenog i znanstvenogm sektora realizira projekt Dječjeg centra za translacijsku medicinu”, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Naime, realizacija tog projekta vrijednog više od 56 milijuna eura  koji se financira sredstvima Europske unije jedan je od glavnih zadaća novog vodstva Dječje bolnice Srebrnjak.

Nakon što se konstituira novu Uravno vijeće bolnice, očekuje se objava natječaja za novog ravnatelja koji bi zamijenio sadašnjeg ravnatelja dr. Ivu Dumić-Čulea koji je imenovan prije godinu dana zahvaljujući, kako indicira istraga, pogodovanju Ane Stavljenić Rukavina.

Prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med.

Prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med. bila je predstojnica Klinike za pedijatriju na Klinici za dječje bolesti Zagreb, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane, predsjednica Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, vodila je i sudjelovala u nizu domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz dječje gastroenterologije i poremećaja prehrane. Kao znanstvenica, ima i preko 300 objavljenih znanstvenih članaka, te je citirana 7328 puta.

Mr. sc. Ivana Novoselec

Ivana Novoselec mr. sc., izvršna direktorica Akademije za politički razvoj, ima više od petnaest godina iskustva u pripremi operativnih programa, strateškom i projektnom planiranju te razvoju institucionalnih kapaciteta, osobito u području upravljanja EU fondovima, bila je savjetnica za razvoj kapaciteta u upravljanju EU fondovima državnim upravama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Tijekom radnog vijeka pripremala je i evaluirala niz projekata financiranih EU fondovima (Phare, IPA, CBC programmes, FP7, ERDF) u područjima istraživanja i razvoja, visokog obrazovanja, zaštite okoliša i prirode, lokalnog razvoja i razvoja civilnog društva. Magistrirala je Europske studije na Sveučilištu u Cambridgeu.

Izv. prof. dr. sc.  Marko Turudić

Izv. prof. dr. sc. Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru područja upravnog prava njegov znanstveni interes i radovi u prvom su redu vezani uz problematiku reguliranja mrežnih industrija i javne nabave. Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Autor je nekoliko knjiga i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc, dr. den. med.

Izvanredni profesor Tomislav Lauc, dr. den. med., predaje na Studiju antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a gostujući je profesor na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Iskusan je menadžer u zdravstvu i ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonia. Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata HLZ, član NO HLZ-a i član Središnjeg odbora European Academy of Dento- Maxillo- Facial- Radiology. Gostujući je član najrenomiranijeg ortodontskog društva Angle Society of Europe kao i Američkog društva ortodonata (American Association of Orthodontists