Raspisan natječaj za ravnatelja Instituta Ruđer Bošković

Kandidati moraju priložiti pisani program rada i razvoja Instituta, s konkretnim mjerama koje će poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja mandata. Pisani program pristupnik za ravnatelja izložit će pred Upravnim i Znanstvenim vijećem Instituta

85
Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković raspisao je natječaj za izbor i menovanje racnatelja Instituta. Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine. Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za ravnatelja Instituta može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je istalnuti znanstvenik izabran u znanstveno znanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savketnika u trajnom znanju ili u odgovarajuća znanstveno-nastavna zvanja u području djelatnosti Instituta, s međunarodnim ugledom i iskustvom vođenja većih projekata
  • da ima iskustvo u upravljanju judskim potencijalima i sposobnost komuniciranja sa suradnicima.

Kandidati moraju priložiti pisani program rada i razvoja Instituta, s konkretnim mjerama koje će poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja mandata. Pisani program vođenja Instituta pristupnik za ravnatelja izložit će pred Upravnim i Znanstvenim vijećem Instituta.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviještrni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb, s naznakom “Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta”.