Međimurska županija dobila 8 mil. kn za projektnu dokumentaciju za pet projekata

Odobreno 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije nove Osnovne škole Nedelišće, Centra za palijativnu skrb, parka Zelene oaze Čakovec, objedinjavanja laboratorija ŽBČ i nastavka revitalizacije bivše vojarne

98
Međimurska županija
Županijska bolnica Čakovec

Međimurskoj županiji odobreno je više od 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava kojima će se financirati izrada projektno-tehničke dokumentacije za pet kapitalnih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Bespovratna sredstva Međimurskoj županiji odobrena su na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Na natječaj za financiranje projektno-tehničke dokumentacije odobrena su bespovratna sredstva za pet projekata. To su:

  • izgradnja nove energetski učinkovite zgrade Osnovne škole Nedelišće,
  • obnova zgrade Feštetić u krugu zdravstvenih ustanova za potrebe uspostave Centra palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra Županijske bolnice Čakovec,
  • proširenje infrastrukture Županijske bolnice Čakovec s ciljem objedinjavanja laboratorija (medicinsko-biokemijski laboratorij, patološko-citološki laboratorij, transfuziološki laboratorij, garažni prostor),
  • nastavak obnove i revitalizacije zgrada u kompleksu bivše vojarne, odnosno u Centru znanja Međimurske županije,
  • projekt centralnog parka Zelena oaza Čakovec.

Vrijednost projektne dokumentacije za tih pet projekata procjenjuje se na 9 milijuna kuna, od čega je odobreno 8 milijuna kuna dok će preostali iznos osigurati Međimurska županija.

“Nakon izrade projektne dokumentacije projekte ćemo prijaviti na fondove EU za koje očekujemo pozitivnu ocjenu jer riječ je o našim strateškim projektima, a njihova vrijednost je čak 266 milijuna kuna”, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec prilikom konferencije za medije na kojoj je zajedno s ravnateljicom Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA-e Sandrom Polanec Marinović i direktorom Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje Ivanom Plačkom predstavio projekte za koje je odobreno bespovratno sufinanciranje.

Projekti u Županijskoj bolnici Čakovec

U krugu Županijske bolnice Čakovec upravna zgrada majura grofa Feštetića rekonstruirat će se za potrebe odjela palijativne skrbi u skladu sa suvremenim standardima. Na katu te zgrade smjestit će se prostori za nastavnu djelatnost Župnanijske bolnice i simulacijski centar za usavršavanje medicinskog osoblja. Osim toga, objedinit će se svi zdravstveni laboratoriji čime će se olakšati obavljanje usluga i građanima i zdravstvenim djelatnicima.

“Idućeg tjedna dat ćemo iskaz interesa za izgradnju novog doma za starije i nemoćne osobe za što također rješavamo imovinsko pravne odnose i projektnu dokumentaciju, a vjerujem da su ulaganja u zdravstveni sustav vidljiva svakome tko dođe u dvorište naših zdravstvenih ustanova”, najavio je župan Posavec.

Ulaganja u obrazovanje i gospodarstvo

Nedelišće će dobiti novu školsku zgradu koja će biti energetski učinkovita i prilagođena uvjetima za cjelodnevni boravak, a uz to izgradit će se i urediti prateći vanjski sportski tereni, prilazi i parking te zelene površine.

Župan je dodao da se intenzivno priprema dokumentacija za dogradnju još 15 osnovnih i srednjih škola, izgradnju pet sportskih dvorana, a priprema se javna nabava za rekonstrukciju Palače Zrinskih u Čakovcu za što je dobiveno 26 milijuna kuna, te rekonstrukcija dvorca Feštetić.

Centar znanja Međimurske županije, koji se nalazi na prostoru nekadašnje vojarne, već  je dugo vremena popunjena, stoga postoji potreba za širenjem i stvaranjem prostora za nove poslovne inkubatore i ured, rekao je pak direktor TICM-a Plačko.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju objekata u bivšoj vojarni omogućit će sanaciju četiri objekta koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije te će se u njima smjestiti Kreativno-inspiracijski centar, dvije zgrade poduzetničkog inkubatora TICM-a i Međimurski energetski centar.

Župan Posavec rekao je također kako su u tijeku “intenzivne pripreme za prijavu na natječaj izgradnje regionalno skladišno distributivnog centra za voće i povrće kapaciteta 12 tisuća tona za naše poljoprivrednike”. S tim kapacitetom Centar bi zadovoljio sve potrebe međimurskih poljoprivrednika za skladištenje i distribuciju voća i povrća.