Obnovljena dionica državne ceste Oštrovica – Meje

Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih pravaca koji povezuju Primorje s unutrašnjošću zemlje, a njome dnevno u prosjeku prolazi oko tri tisuće vozila. U turističkoj sezoni taj broj dnevno doseže i sedam tisuća vozila

174
Oštrovica Meje
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković [screenshot HTV]

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković razgledao je obnovljenu dionicu državne ceste između čvorova Oštrovica i Meje, koja će još brže povezati Riječku obilaznicu i autocestu Rijeka – Zagreb. Dionica državne ceste DC 501 od Oštrovice do Meje duga je 7,2 kilometra. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih pravaca koji povezuju Primorje s unutrašnjošću zemlje, a njome dnevno u prosjeku prolazi oko tri tisuće vozila. U turističkoj sezoni taj broj dnevno doseže i sedam tisuća vozila.

Investicija je vrijedna 37,8 milijuna, a  radovi su započeli u listopadu 2020 godine. Potpuno su obnovljeni kolnik, potporni zidovi, bankine i ostalih dijelovi ceste, uz djelomično proširenje kolnika te ispravljanje zavoja za koje je utvrđeno da predstavljaju prijetnju sigurnosti prometa. Obnovljen je i dograđen sustav oborinske odvodnje zatvorenog tipa u vodozaštitnom području na dijelu prometnice, sa separatorima i sustavom ispuštanja pročišćene vode koji ne uzrokuje eroziju ili plavljenje okolnog područja. Obnovljena je, odnosno postavljena javna rasvjeta na raskrižjima Meja i Lunga, a u trup ceste položena je kabelska kanalizacija, uz vodoopskrbne instalacije.

U sklopu radova koje je izveo GP Krk izgrađen je i novi čvor za pristup novoj poslovnoj zoni Lunga koju Grad Bakar gradi iznad Hreljina.