Otvoren natječaj za gradnju triju pretovarnih stanica u SDŽ-u

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave za sve tri pretovarne stanice - PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd - iznosi 40,2 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 6. prosinca 2022. godine u 14 sati.

60
pretovarne stanice

Nakon provedenog javnog savjetovanja Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. (RCČO) je putem Elektroničkog oglasnika pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za gradnju triju pretovarnih stanica u Splitsko-dalmatinskoj županiji – PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd – u okviru projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica. Osim gradnje pretovarnih stanica, postupak javne nabave uključuje i izradu izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja te provedbu testova po dovršetku, prema uvjetima ugovora za građenje za građevinske i inženjerske radove u skladu s projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 40,2 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 6. prosinca 2022. godine u 14 sati. Predmet navedenog postupka javne nabave podijeljen je u tri grupe: procijenjena vrijednost nabave za PS Sinj iznosi 13 milijuna kuna, za PS Brač 14,3 milijuna kuna i za PS Zagvozd 12,9 milijuna kuna (sve vrjednosti su bez PDV-a).

Za navedene tri pretovarne stanice paralelno je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen i postupak javne nabave za usluge stručnog nadzora gradnje – koji je također podijeljen u tri grupe ukupne procijenjene vrijednosti 804.000 kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 23. studenog 2022. u 10 sati.

Osim navedenih pretovarnih stanica, u sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom predviđena je izgradnja pretovarnih stanica u Splitu, na Hvaru i na Visu. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pretovarnu stanicu Split, kao i zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za Pretovarnu stanicu Stari Grad na Hvaru.

U pretovarnim stanicama će se otpad privremeno skladištiti te pripremiti za odvoz u Centar za gospodarenje otpadom (CGO), a pretovarne stanice služit će za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi će se strojno usitnjavati, zasebno privremeno skladištiti te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje. Komunalna vozila će sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad dovoziti u najbližu pretovarnu stanicu, gdje će se biti pretovaren u vozila velikog kapaciteta koji će ga morskim i kopnenim putem prevesti u Centar.

Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg Centra prijevoznim sredstvima velike zapremnine značajno će se smanjiti troškovi odvoza komunalnog otpada, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, navodi RCČO.