Grad Rijeka produžio rok za dostavu dokumentacije kupcima POS stanova

Rok za objavu prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje produžit će se do okončanja štrajka državnih službenika, a najkasnije 15 dana od okončanja štrajka, izvijestili su iz Grada Rijeke

252
POS Rijeka
[Izvor: rijeka.hr]

Zbog štrajka pravosudnih službenika Grad Rijeka produžio je rok objave Liste za kupnju POS-ovih stanova kako bi omogućio naknadnu dostavu potrebne dokumentacije.

Naime dio građana, podnositelja zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva za kupnju POS-ovih stanova, zbog štrajka ne može dostaviti Gradu Rijeci dio potrebne dokumentacije iz Zemljišnoknjižnih odjela, stoga će se rok za objavu prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje produljiti do okončanja štrajka državnih službenika, a najkasnije 15 dana od okončanja štrajka, izvijestili su iz Grada Rijeke.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju POS stanova objavljen je 6. ožujka ove godine, a u roku je zaprimljeno 814 zahtjeva za uvrštenje na Listu.

Podnositelji zahtjeva, između ostaloga, moraju dostaviti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da oni i članovi obiteljskog domaćinstva prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja, kao i potvrdu Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, ne stariju od trideset dana, da u vlasništvu nemaju kuću ili stan.

Prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji pravo na kupnju stanja imaju svi državljani Republike Hrvatske pod uvjetom da oni ili članovi njihova obiteljskog domaćinstva, bračni i izvanbračni drugovi ili životni partneri nisu kupili stan iz programa poticane stanogradnje, dok prvenstvo pri kupnji imaju građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Potvrde o vlasništvu nekretnina, uz dokazivanje prvog stjecanja, potrebne su za bodovanje po osnovi stambenog statusa. Naime, čak i ako je osoba vlasnik nekretnine, također dobiva određeni broj bodova pod uvjetima propisanima Odlukom.

Ako Povjerenstvo ne zaprimi potvrde o vlasništvu, neće moći potpuno i točno bodovati zahtjeve, odnosno dodijeliti bodove na temelju prvog stjecanja nekretnine i stambenog statusa podnositelja zahtjeva, istaknuli su iz Grada Rijeke.

Dio podnositelja Povjerenstvo je krajem svibnja i početkom lipnja, neposredno pred početak štrajka pravosudnih službenika, pozvalo na dopunu dokumentacije. S obzirom na to d aštrajk još uvijek traje, oni ne mogu dostaviti potvrde Zemljišnoknjižnih odjela što ih stavlja u nepovoljniji položaj bez njihove krivnje, tumače iz riječke gradske uprave.

“Kako bi svim podnositeljima zahtjeva bile osigurane jednake mogućnosti za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva, Grad Rijeka će odlukom gradonačelnika odgoditi objavu Liste reda prvenstva”, poručuju iz Grada te dodaju kako su podnositelji zahtjeva obvezni dostaviti potrebnu dokumentaciju u razumnom roku po prestanku štrajka pravosudnih službenika.