Spajaju se dvije strane cijevi tunela Podmurvice na DC 403

Državna cesta 403 prema planovima HC-a trebala bi biti završena do lipnja iduće godine, a njezina izgradnja je uvjet za dobivanje uporabne dozvole za kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali

272
DC403

U petak, 4. veljače u 10 sati, svečano će biti obilježeno spajanje dviju strana cijevi tunela Podmurvice na na trasi Državne ceste(DC) 403. Tunel dug 1250 metara najveći je i najzahtjevniji objekt na trasi. Iskop je, potkraj 2020. godine, s južne strane počeo u neposrednoj blizini Zapadnog trgovačkog centra (ZTC), a sa sjeverne na Škurinjama.

Riječ je o spajanju prve faze iskopa, odnosno gornje trećine tunelske cijevi u kojoj je do sad iskopano oko 150 tisuća kubičnih metara materijala, a do kraja, kad se ukloni i materijal u punom profilu cijevi, bit će iskopano više od 200 tisuća kubičnih metara stijena ispod grada.

U prvoj fazi iskopa probija se gornja trećina tunelske cijevi, a zatim se iskapa materijal iz donjeg dijela cijevi.  Dok se gornji dio probijao uglavnom miniranjem, iskop donjeg dijela uglavnom strojevima, tako da će tek povremeno biti potrebe za miniranjem. Iskop donjeg dijela tunelske cijevi potrajat će još otprilike dva mjeseca. Nakon toga, miniranje će se povremeno izvoditi u sklopu probijanja pomoćnog tunela za evakuaciju u slučaju eventualnih nezgoda i požara u glavnom tunelu.

Paralelno s iskopima, u tunelu Podmurvice u tijeku su i radovi na završnoj betonskoj oblozi glavne tunelske cijevi. Izvode se uz pomoć specijalne pokretne oplate, izrađene namjenski za ovaj tunel u Turskoj. Prvo se postavlja hidroizolacija, zatim armatura, a potom se pokretna oplata, duga dvanaest metara i teška nekoliko stotina tona, na šinama pomiče na poziciju. Uz pomoć ugrađene hidraulike raširi do promjera tunelske cijevi, a nakon toga slijedi ubrizgavanje betona za sekundarnu oplatu koja će biti vidljiva kada tunel bude završen. Betoniranje tunela trebalo bi biti završeno krajem godine. Nakon toga slijedi opremanje tunela i postavljanje prometne signalizacije.

Državna cesta 403 prema planovima HC-a trebala bi biti završena do lipnja iduće godine, a njezina izgradnja je uvjet za dobivanje uporabne dozvole za kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali. Izvođač radova je konzorcij u kojem su GP Krk, slovenski Kolektor CPG i bosanskohergovački Euro-asfalt.

DC 403 spaja čvor Škurinje na riječkoj obilaznici i novi kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali u riječkoj luci. Iako relativno kratka – duga je 2977 metara, s 380 metara pristupne ceste – ova cesta naziva se “najskupljom cestomu Hrvatskoj”: vrijednost ugovora iznosi 456,36 milijuna kuna. Naime, na trasi se nalazi nekoliko zahtjevnih objekata, a sama prometnica gotovi cijelom trasom prolazi ispod zemlje ili zrakom. Uz tunel Podmurvice tu su još vijadukt Pioppi dug 316 metara, kojim se cesta spušta od ZTC-a prema Zagrebačkoj obali, vijadukt Mlaka dug 144 metra, kojim će cesta biti spojena na mrežu gradskih prometnica na križanju Zvonimirove i Benčićeve, i željeznički podvožnjak dug 56 metra.

Za povezivanje ceste s terminalom, gradskim prometnicama i riječkom zaobilaznicom bit će izgrađena i dva kružna raskrižja, jedno kod ZTC-a, na kojemu će se odvajati ogranci ceste prema gradu i kontejnerskom terminalu, a drugo na čvoru Škurinje na zaobilaznici, uz rekonstrukciju raskrižja u Zvonimirovoj koje će dobiti dodatne prometne trakove za skretanja prema DC 403 i iz nje u Zvonimirovu, kao i trak za desno skretanje iz Benčićeve u Zvonimirovu ulicu.