Jadran: Hoteli International i Kaštel nisu na prodaju, ali Zagreb jest

Prodaja Internationala i Kaštela bila je opcija zbog neizvjesne sezone, no rezultati su dobri i to više nije opcija. Ali Hotel Zagreb ne uklapa se u viziju razvoja Jadrana tako da je hotel ponuđen na prodaju

100
Jadran Crikvenica
Hotel Zagreb, koji se nalazi na Strossmayerovom šetalištu, na atraktivnoj lokaciju uz glavnu gradsku plažu, prodaje se za 12,5 milijuna kuna

Crikvenički hoteli International i Kaštel ne idu u prodaju, odlučila je u petak Glavna skupština društva Jadrana Crikvenica. Na skupštini su prihvaćeni financijski izvještaji za 2020. godinu, dana je razrješnica članovima Uprave te donesena odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu. No, interes malih dioničara bio je usmjeren na izjavu predsjednika Uprave Gorana Fabrisa s kraja prošle godine kada je na sjednici Gradskog vijeća grada Crkvenice najavio mogućnost prodaje hotela Zagreb, Kaštel i International, piše Novi list.

“I danas sam pojasnio da na kraju lanjske, za sve vrlo teške koronagodine, nismo znali kako će se situacija dalje odvijati. Očekivalo se da budemo ozbiljni, da odaberemo dugoročnu održivost i očuvanje likvidnosti Jadrana. Zato smo u našem planu imali i mogućnost prodaje ovih hotelskih objekata. Danas pak možemo reći da su rezultati za prvo polugodište dobri, srpanj nam je isto tako jako dobar, te sa sigurnošću možemo istaknuti da prodaja Internationala i Kaštela za sada nisu opcija. Dapače, nadamo se da ćemo do konca godine gradskim vijećnicima i javnosti prezentirati nova ulaganja, o kojima ćemo konkretno odluku donijeti kada sumiramo rezultate sezone, odnosno trećeg kvartala”, rekao je Fabris.

“International bi išao u kompletnu rekonstrukciju, no to treba dogovoriti s Gradom koji je suvlasnik u jednom segmentu. Kad je u pitanju hotel Kaštel, bitan je dogovor s konzervatorima, s obzirom na to da je riječ o zaštićenom kulturnom dobru”, pojasnio je Fabris. Dodao je da, s druge strane, ostaje odluka da treba prodati hotel Zagreb koji se ne uklapa u viziju razvoja zbog premalog broja soba. Fabris je pojasnio da je cijena koju se traži za ovaj hotel definirana i objavljena u javnom natječaju te se hotel neće pošto-poto prodavati ispod te cijene.

Hotel Zagreb, koji se nalazi na Strossmayerovom šetalištu, na atraktivnoj lokaciju uz glavnu gradsku plažu, prodaje se za 12,5 milijuna kuna.

Jedno od važnijih pitanja na Glavnoj skupštini jest i pitanje ulaganja Jadrana Crikvenica u Club Adriatic. Fabris je o tome kazao da je 25 hektara zemljišta, prvi red do mora, koje je dijelom i građevinsko, na taj način kupljeno za cijenu od 117 milijuna kuna, a ne za 200 ili 250 milijuna kuna, s kojim brojevima se u javnosti baratalo. Jadran u ovom trenutku to može i prodati za veću cijenu, a kako doznajemo, interesa potencijalnih kupaca već ima. Fabris je isto tako najavio da će se krajem godine prezentirati novi strateški plan poslovanja.

Što se tiče pokrića gubitka iz pandemijske 2020., predsjednik Uprave kazao je da je Društvo lanjsku godinu iskazalo velik gubitak.

“Međutim, moramo razlučiti o čemu je riječ. Knjigovodstveni iskazani gubitak je 112 milijuna kuna, ali zapravo je osnovni segment tog gubitka ispravak vrijednosti imovine. Jadran ima mnogo relativno stare imovine koja danas, pogotovo u okolnostima pandemije, ne može generirati prihode koje bi trebala. Stoga smo kroz revalorizaciju vrijednosti imovine knjigovodstveno iskazali gubitak od 61 milijuna kuna. U obzir treba uzeti i da je naša amortizacija 42 milijuna, što znači da samo te dvije stavke zajedno nose 103 milijuna kuna. U konačnici je realan gubitak oko pet milijuna kuna, što je, s obzirom na tešku pandemijsku godinu, prihvatljivo”, pojasnio je Fabris.

Objavljeni su i financijski izvještaji za drugi kvartal prema kojima je u prvom polugodištu 2021. Društvo ostvarilo 65.093 noćenja, što je 183 posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine, Jadran je u 2021. ostvario 66 posto noćenja.

Grupa je u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. ostvarila ukupno 75.372 noćenja, što je 206 posto u odnosu na lani. Jadran je u tom razdoblju ostvario ukupno 29.204.073 kune prihoda, što je za 160 posto ili 17.969.001 kunu više od prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2020. godine, odnosno samo 3 posto ili 897.006 kuna manje od prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2019. godine.