Objavljen poziv za Inovacije u S3 područjima vrijedan 634 mil. kuna

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Po pojedinom projektu dodjeljuje se potpora između 750.000 i 20 milijuna kuna, a prijave su otvorene od 15. srpnja do 15. studenoga putem sustva eFondovi

169
Inovacije u S3 područjima
S3 ili strategija pametne specijalizacije u Hrvatskoj kao prioritetna tematska područja definira zdravlje i kvalitetu života, energiju i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te hranu i bioekonomiju

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”  namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

S3 označava strategiju pametne specijalizacije kojom su u Hrvatskoj kao prioritetna tematska područja definirani:

1. Zdravlje i kvaliteta života
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

2. Energija i održivi okoliš
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost
(9.) Kibernetička sigurnost
(10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(11.) Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija
(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

Ovim pozivom mikro, mali i srednji poduzetnici potiču se na komercijalizaciju inovacija proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Prijave otvorene od 15. srpnja

Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11 sati do 15. studenog 2019. godine u 11 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634 milijuna kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po pozivu “Inovacije u S3 područjima” može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20 milijuna kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750 tisuća kuna.