Financijsko izvješće za 2021. treba predati FINA-i do 30. travnja

Do 30. travnja 2022. godine, za statističke i druge potrebe, svi poduzetnici u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja trebaju u FINA-u dostaviti bilancu, račun dobitka i gubitka te dodatne podatke

57
godišnje financijsko izvješće
[Image by Firmbee from Pixabay]

Financijska agencija (FINA) poslala je putem svojih web stranica podsjetnik poduzetnicima da rok za predaju godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za 2021. za statističke i druge potrebe istječe 30. travnja.

Naime, nakon dvije godine rokovi za predaju financijskih izvještaja u FINA-u odlukom Ministarstva financija vraćeni su na redovite rokove:

• za statističke i druge potrebe do 30. travnja 2022.
• za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine
• konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine.

“Od ukupno 170.000 obveznika, do 15. travnja je godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu predalo njih 41.840”, navodi FINA.

Do 30. travnja 2022. godine, za statističke i druge potrebe, svi poduzetnici u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja trebaju u FINA-u dostaviti:

• bilancu
• račun dobitka i gubitka
• dodatne podatke.

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju FINA-i podnijeti:

• bilancu
• račun dobiti i gubitka
• bilješke uz financijske izvještaje
• odluku o utvrđivanju GFI-a
• odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka
• revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije).

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u FINA-u dostaviti:

• bilancu
• račun dobiti i gubitka + izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
• bilješke uz financijske izvještaje
• izvještaj o novčanim tokovima
• izvještaj o promjenama kapitala
• revizorsko izvješće
• godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
• nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
• odluku o utvrđivanju GFI-ja
• odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka.

U objavi FINA također upozorava kako je za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe (i/ili godišnji financijski izvještaj u svrhu javne objave) do zakonski propisanoga roka, propisana novčana kazna u iznosu od 10 tisuća do 100 tisuća kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5 do 20 tisuća kuna. Stoga Financijska agencija poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju potrebne izvještaje i izbjegnu dodatne i nepotrebne troškove.

Izvještaje je moguće dostaviti na sljedeće načine:

• putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata
• putem online servisa za predaju dokumentacije
• poštom
• na šalteru u FINA-inim poslovnicama.