Hrvatsko EdTech rješenje disqourse dostupno na sedam jezika

Digitalno rješenje koje brzo pokreće organizacijsku agilnost dostupno je na sedam jezika:: njemačkom, engleskom, hrvatskom, španjolskom, portugalskom, francuskom i korejskom

17
disqourse
Dijana Vetturelli i Silke Hermann, suosnivačice disqourse-a

Hrvatska EdTech tvrtka disqourse najavila je širenje na globalno tržište. Istoimeno digitalno rješenje koje brzo pokreće organizacijsku agilnost do sada je u primjeni u hrvatskim, njemačkim i švicarskim organizacijama, a od danas je dostupno na sedam stranih jezika.

Jednostavna desktop aplikacija disqourse kombinira pametnu tehnologiju, poslovno relevantan sadržaj i inovativnu metodu učenja koja omogućuje samoorganizirajuće grupno učenje za decentralizirani i/ili remote rad. Primjenjiva je u kombinaciji s uobičajenim video platformama kao što su Webex, Zoom ili Teams.

“Hrvatske kompanije su prve na svijetu imale priliku upoznati disqourse, no u međuvremenu imamo i klijente u Švicarskoj i Njemačkoj. Trenutno ga primjenjuju organizacije iz financijskog i energetskog sektora koje su u fazi uvođenja organizacijske agilnosti, no švicarski klijent je jedan Grad čiji je interes pripremiti svoju Upravu za novo dinamično doba i decentraliziran način rada”, rekla je Dijana Vetturelli, suosnivačica disqoursea.

Osim na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku koji su u primjeni od veljače, od ovog  tjedna disqourse je spreman opskrbiti i tržišta španjolskog, portugalskog, francuskog i korejskog govornog područja. Sklopili su suradnju sa šest partnerskih kompanija u Austriji, Brazilu, Kanadi, Koreji, Njemačkoj i Peruu.

“disqourse je europsko rješenje za cijeli svijet. Istraživanje koje provodimo od 2018. godine pokazalo je kako za sada na svijetu ne postoji ništa slično, a potreba za novim pristupom radu, suradnji, ali i učenju svakim danom je sve veća. Ono što me posebno raduje je da smo se odlučili upravo u Hrvatskoj osnovati istoimenu tvrtku i odavde poticati organizacijske promjene u cijelom svijetu. A hrvatska će publika ponovo imati premijeru, jer će disqourse po prvi puta moći testirati i šira javnost na Comeleon konferenciji u listopadu 2021”, zaključila je Silke Hermann, suosnivačica disqoursea.