HUP Vladi: Otpišite sva davanja za vrijeme neaktivnosti zbog koronavirusa

Nema potrebe da poduzetnici iz sektora kojima je odlukom stožera obustavljen rad dostavljuju preslike te odluke, upozoravaju iz HUP. Ističu također da odgoda plaćanja nije dovoljno jaka mjera - nužno je otpisati sva davanja tijekom razdoblja neaktivnosti

188
otpis doprinosa iporeza
Davor Majetić, glavni direktor HUP-a

Hrvatska udruga poslodavaca je u proteklom razdoblju intenzivno od svojih članica prikupljala zahtjeve za nužnim mjerama i prijedloge koje Vlada RH i izvršna vlast treba poduzeti u ovoj izvanrednoj situaciji, a kako bi omogućila podršku svim pogođenim tvrtkama, odnosno, sektorima u premošćivanju ove izrazito teške situacije u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo.

“U namjeri da budemo maksimalno učinkoviti, s Vladom RH smo tijekom cijelog proteklog mjeseca pregovarali o horizontalnim – prioritetnim – mjerama ključnim za gospodarstvo, dok smo sve zaprimljene sektorske mjere i prijedloge obrađivali kroz granska udruženja HUP-a, te na dnevnoj bazi, cijeli protekli tjedan slali prijedloge resornim ministarstvima, najviše Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta”, navodi u priopćenju HUP.

Glavni direkor HUP-a Davor Majetić poručio je da u pregovorima žele postići tri glavna cilja:

1) Za vrijeme trajanja ograničenja kretanja radi koronavirusne bolesti treba svakom poslodavcu koji je time pogođen osigurati što veći bespovratni grant za plaće i poslovanje. Isto tako cilj je pregovaranja da vlast na svim razinama ne šalje nikakve račune, otpisuje sve obaveze poslodavcima za vrijeme spomenutog vremena (parafiskalni nameti, koncesije, komunalne obaveze, članarine..)

2.) Sve ono što se ne uspije otpisati, treba odgoditi, uključujući i sve obveze nastale u prethodnom vremenu, a reprogramirati sve s počekom od minimalno tri mjeseca (koliko očekujemo da će karantena trajati) do 15 odnosno 24 mjeseca.

3.) Osigurati svim poslodavcima pristup likvidnim sredstvima preko EU fondova, HAMG BICRO, HBOR-a i komercijalnih banaka za trenutno, a naročito za vrijeme nakon karantene. Trebamo spasiti gospodarstvo, trebamo hitne otpise.

Prioritetne mjere za pomoć gospodarstvu

 1. HUP je 3. ožujka predložio Vladi mjeru za očuvanje radnih mjesta kojom bi se isplaćivala potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radnik ne radi,
 2. Za vrijeme poslovne neaktivnosti poslodavci ne mogu plaćati doprinose i poreze s odgodom, država mora otpisati sva davanja.
 3. Nužna je obustava plaćanja svih obveznih članarina i naknada za vrijeme trajanja poslovne neaktivnosti i suzbijanja korona virusa
 4. Otpis plaćanja prema jedinicama lokalne samouprave: doprinosa, naknada i parafiskalnih nameta: spomeničke rente, komunalne naknade, vodne naknade, naknade za korištenje ljetne terase, takse na tvrtku, i druge obvezne namete
 5. Ukidanje svih ostalih poreza i naknada za koncesije (ne odgoda!), za vrijeme trajanja krize.
 6. Smanjenje stope poreza na dobit i odgoda plaćanja predujma poreza na dobit
 7. Ukidanje obveze obračuna plaće/propisane godišnje osnovice za direktore
 8. Uvesti obvezu plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji, i to počevši s razdobljem od 1. ožujka 2020. za isporuke koje su uslijedile nakon 1. ožujka 2020. godine
 9. Obustava ovrhe za porezna davanja za vrijeme izvanrednog stanja, odnosno povlačenje ovrha za prisilnu naplatu poreza koje su aktivirane nakon 1. ožujka 2020. godine
 10. Reprogramiranje i refinanciranje kredita
 11. Osiguravanje međunarodnog protoka roba
 12. Proglašenje više sile
 13. Odgoda rokova predavanja izvještaja, obrazaca i završnih računa uslijed poteškoća uzrokovanih pandemijom

Grantovi, likvidnost i redefiniranje kriterija za potpore

HUP je u početnoj fazi pregovarao u tri smjera:

 • Prvi su grantovi, bespovratna sredstva za plaće uz oslobođenje od doprinosa za sve koji su u problemima, naročito za radnike koji već danas nemaju što ili ne mogu raditi. Uz ta bespovratna sredstva trebaju ići otpisi ili neplaćanje različitih parafiskalnih nameta i oko toga će se kontinuirano pregovarati, tražimo povećanje de minimis potpora sa 200.000 na 500.000 eura za postojeće mjere APZa.
 • Drugi dio je likvidnost: stand still dogovor (moratorij od tri mjeseca za plaćanje kreditnih rata za fizičke i pravne osobe), reprogramiranje i refinanciranje postojećih kredita, odgoda plaćanja dugova za PDV, porez na dohodak, dostupnost (vjerojatno uz garancije HAMAG i HBOR-a) kredita za obrtna sredstva i hladni pogon s počekom od 12+ mjeseci
 • Treći dio je redefiniranje svih uvjeta oko poticajnih mjera, oko kriterija koje poslodavac mora ispunjavati, odgoda rokova za EU projekte i ubrzanje isplata sredstava poduzetnicima.

Pojednostavniti administraciju

HUP se očitovao Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i HZZ-u vezano uz mjeru za očuvanje radnih mjesta. Primjedbe HUP-a na predloženo (uz već naglašeno da odgoda plaćanja doprinosa i poreza nije rješenje, već da doprinose i poreze treba otpisat) bile su sljedeće:

 • Ciljane skupine poslodavaca: svi sektori i poslodavci ugroženi koronavirusnom bolesti su prihvatljivi korisnici te nema potrebe za isticanjem pojedinih sektora, a samozaposlene osobe trebaju isto biti prihvatljiva skupina
 • Postotak pada zaposlenosti kod poslodavca prema njegovoj veličini ne bi trebalo primijeniti jer je potpora usmjerena na očuvanje radnih mjesta, odnosno isplaćuje se za radnika pa bi to pravo trebao imati svaki radnik kojem je ugroženo radno mjesto, bez obzira kod koje veličine poduzetnika radio. Smatramo kako se postavljanjem tih pragova radnike stavlja u nejednak položaj.
 • Za prihvatljive sektore predložili smo dvije kategorije: 1) sektori/djelatnosti koje ne rade temeljem odluke Stožera te 2) svi drugi sektori koji su pogođeni epidemijom. Predložili smo da sektori koji ne rade zbog odluke Stožera ne moraju ništa dokazivati, samo dostaviti zahtjev. Smatramo da bi se na taj način smanjila administracija i ubrzao postupak te da poslodavac nikako ne bi trebao dostavljati presliku odluke Stožera temeljem koje mu je zabranjen rad.

I ovog tjedna, kao i u tjednima koji dolaze, HUP će kao socijalni partner i predstavnik poslodavaca u pregovorima s Vladom RH još intenzivnije insistirati na ukidanju svih troškova i naknada koji nemaju uporišta s obzirom na poslovnu neaktivneost, obustavu prometa i prijevoza radnika, opterećenja na likvidnost tvrtki (u kreditnom i svakom drugom smislu).