Sutra istječe rok za predaju godišnjih financijskih izvješća

Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2020. godinu je 30. lipnja 2021. Izvještaje je moguće predati putem interneta - 24 sata dnevno/7 dana u tjednu, poštom ili u Fininim poslovnicama

81
godišnji financijski izvještaj

Financijska agencija pozivala je obveznike da na vrijeme predaju godišnje financijske izvještaje (GFI) za 2020. godinu. Rok za dostavu GFI-a za statističke i druge potrebe je 30. lipnja 2021. godine, a u svrhu javne objave u roku od osam mjeseci od isteka poslovne godine. Obje obveze moguće je ispuniti istovremeno, do 30. lipnja, predajom GFI-a za statističke i druge potrebe te u svrhu javne objave.

Do 14. lipnja, od ukupno 171.200 obveznika, godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu predalo je njih 65.223.

Izvještaje je moguće predati na sljedeće načine:

• putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata,
• putem online servisa za predaju dokumentacije,
• poštom,
• na šalteru poslovnicama Fine.

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti:

• putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati ili
• slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika: Osijek: rgfi.os@fina.hr, Rijeka: rgfi.ri@fina.hr, Split: rgfi.st@fina.hr, Zagreb: rgfi.zg@fina.hr.

Za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, Zakonom o računovodstvu propisane su visoke novčane kazne.

Kazne za prekršaj poduzetnika iznose od 10.000 do 100.000 kuna, a za odgovornu osobu poduzetnika iznose od 5.000 do 20.000 kuna.

Financijska agencija ovlašteni je tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.