Potpore za samozapošljavanje idu dalje, ali po novim pravilima

Izmjene se odnose na trajanje mjere, prihvatljive djelatnosti i visinu subvencije. Prema novim uvjetima, ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca umjesto dosadašnjih 12. Korisnici potpore obavezni su u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa

361
potpore za samozapošljavanje

U paketu novih mjera za očuvanje radnih mjesta aktivirana je ponovo i mjera poticanja samozapošljavanja, privremeno obustavljena sredinom ožujka. Ako ste nezaposleni i odlučite se na pokretanje vlastitog posla, od početka srpnja opet možete ostvariti pravo na sufinanciranje opravdanih troškova, ali po novim pravilima.

Izmjene se odnose na trajanje mjere, prihvatljive djelatnosti i visinu subvencije. Prema novim uvjetima, ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca umjesto dosadašnjih 12. Korisnici potpore obavezni su u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Iznos potpore za samozapošljavanje po novome se određuje prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

>>Nekoliko stvari o kojima biste trebali razmišljati prilikom pokretanja biznisa

Visina potpore ovisi o djelatnosti

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika, i to u iznosima od 75 tisuća kuna do 100 tisuća kuna, ovisno o djelatnosti. Za obje skupine moguće je odobriti i dodatnih 10 tisuća kuna za jedan poslovni subjekt ako se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ako je riječ o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Potpora u iznosu do 100 tisuća kuna čine djelatnosti koje pripadaju područjima

 • rudarstva i vađenja;
 • prerađivačke industrije;
 • opskrbe vodom;
 • uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom, djelatnosti sanacije okoliša;
 • građevinarstva.

Potpora u iznosu do 75 tisuća kuna dodjeljuje se djelatnosti;

 • trgovine na veliko i na malo;
 • prijevoza i skladištenja;
 • za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti;
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti;
 • djelatnosti u sektoru obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • za sve ostale uslužne djelatnosti.

Ako poduzetnički pothvat zajednički pokreće više nezaposlenih osoba, ukupni poticaji mogu narasti i do 320.000 kuna. Pritom treba naglasiti da u tom slučaju samo jedna osoba može ostvariti maksimalan iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu dobiti najviše 55.000 kuna.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31. listopada 2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

>>Otpis poreznog duga provest će se posljednjeg vikenda u srpnju

Bodovanje zahtjeva

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je da tražena dokumentacija bude potpuna i troškovnik u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja tako da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 16 odnosno 18 bodova (ovisno o mjestu prebivališta korisnika/budućeg sjedišta poslovnog subjekta). O konačnoj ocjeni podnositelji zahtjeva se obavještavaju pisanim putem.

Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji ne mogu ostvariti potporu kao ni osobe koje traže potporu i namjeravaju registrirati trgovačko društvo, a imaju ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% iznosa tražene potpore.

Izmjena kriterija za potporu male vrijednosti za samozapošljavanje je nužna radi kvalitetnog odabira korisnika potpore koji zaista žele ići u poduzetništvo te zbog boljeg iskorištavanja sredstava potpore. Stoga je najviši iznos potpore sada predviđen za djelatnosti koje su visoko radno intenzivne i nedostajuće na tržištu poput prerađivačke industrije i svih djelatnosti u građevinarstvu.

Ukinut je regionalni karakter mjere u smislu iznosa potpore, ali je kroz obrazac ocjenjivanja postignuto dodatno vrednovanje projekata koji dolaze iz najnerazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Radi omogućavanja bolje iskoristivosti potpore za korisnike uvedena je isplata potpore u jednokratnom iznosu.