EU ulaže 9,2 milijarde eura u ključne digitalne tehnologije

Digitalna Europa novi je program financiranja vrijedan 9,2 milijarde eura kojemu je cilj osigurati da svi Europljani steknu vještine i imaju na raspolaganju infrastrukturu potrebnu da odgovore na ključne digitalne izazove u privatnom i poslovnom životu

98
Digitalna Europa

Europska unija spremna je uložiti 9,2 milijarde eura u računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i digitalne vještine nakon što su zastupnici Europskog parlamenta odobrili financiranje tih projekata za razdoblje od 2021. do 2027.

Digitalna Europa novi je program financiranja vrijedan 9,2 milijarde eura kojemu je cilj osigurati da svi Europljani steknu vještine i imaju na raspolaganju infrastrukturu potrebnu da odgovore na ključne digitalne izazove u privatnom i poslovnom životu.

Program Digitalna Europa je dio strategije za daljnji razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, koja bi trebala doprinijeti stvaranju četiri milijuna radnih mjesta i donijeti gospodarstvo EU-a  415 milijardi eura svake godine, uz istovremeno jačanje konkurentnost EU-a na međunarodnom tržištu.

“Europski tehnološki sektor dugi niz godina zaostaje za zemljama poput Sjedinjenih Država i Kine Trebamo zajednički pristup na razini Unije i ambiciozna ulaganja kako bi zatvorili jaz između sve veće potražnje za najnovijim tehnologijama i ponude u Europi“, rekla je izvjestiteljica Angelika Mlinar (ALDE, Austrija).

Dio proračuna bit će, na primjer, namijenjen poticanju malih i srednjih poduzeća te javne uprave da koriste tehnologiju, dok će dio biti izdvojen za finaciranje strateški važnih područja kao što su superračunala, umjetna inteligencija i kibernetičku sigurnost.

“Možemo računati na europsku izvrsnost u istraživanju i inovacijama, ali našim poduzećima, naročito malim i srednjim, još uvijek je teško pristupiti i iskoristiti nova rješenja. Program Digitalna Europa osmišljen kako bismo podigli nisku razinu prihvaćanja novih tehnologija. Na putu smo da pokrenemo jedan od najperspektivnijih i najpotrebnijih fondova za europsku budućnost“, zaključila je Mlinar.

Financiranje EU-a za ključne digitalne tehnologije

2,7 milijardi eura za superračunala
2,5 milijarde eura za umjetnu inteligenciju
2 milijarde eura za cyber sigurnost
700 milijuna eura za digitalne vještine
1,3 milijarde eura za osiguravanje široke uporabe digitalnih tehnologija