Povećan cenzus za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog iz proračuna

Pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. moći će ostvariti osigurane osobe pri HZZO-u ako im ukupan mjesečni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, nije veći od 2251,71 kune

277

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uskladio je prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. moći će ostvariti osigurane osobe pri HZZO-u ako im ukupan mjesečni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, nije veći od 2251,71 kune te osigurane osobe – samci, ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2814,64 kune.

U odnosu na ovu godinu, cenzus se za osiguranike s obiteljima povisuje za 186,11 kuna, a za samce za 232,64 kune.

Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. godine

HZZO je također uskladio cijene lijekova koje se propisuje na liječnički recep: cijene su snižene za 260 pakiranja. Nove liste lijekova stupaju na snagu petnaestog dana od objave.

Cijene i liste medicinskih pomagala usklađene su s odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda HZZO-a te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda. Na Osnovnu listu pomagala stavljena nova istovrsna pomagala iz skupina obloge za ranu i pomagala za urogenitalni sustav. Nove liste pomagala stupaju na snagu 20. prosinca 2022. godine.