Od 1. siječnja porezna kartica samo u elektroničkom obliku

Porezne kartice izdane u papirnatom obliku zaključno s 31. prosinca prošle godine pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine ili pri promjeni podataka potrebno je vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave

41282
Obrazac PK
Izvor: Pixabay.com

Od početka ove godine Porezna uprava izdaje poreznu karticu – Obrazac PK – samo u obliku elektroničkog zapisa. Porezne kartice izdane u papirnatom obliku zaključno s 31. prosinca prošle godine pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine ili pri promjeni podataka potrebno je vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Za Obrazac PK pismena suglasnost

Kako se navodi u objašnjenju Porezne uprave, Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak za poslodavce nije propisana obveza izdavanja PK kartice odnosno obveza upisa promjena na PK kartici već im je samo dana mogućnost izdavanja odnosno upisa promjena. Izdavanje odnosno upis promjena osim poslodavca može se provesti i u samoj Poreznoj upravi ili to može učiniti sam radnik kroz sustav e-građani.

Ako zahtjev za izdavanje odnosno promjenu podataka na PK kartici u ime radnika predaje poslodavac putem sustava ePorezna, prije bilo kakvog postupanja poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika te nakon toga poslati zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi.

Poslodavac nije dužan prikupljati niti dostavljati Poreznoj upravi dokaze odnosno dokumentaciju temeljem kojih radnik traži izmjene (primjerice rodni list, vjenčani list i sl.).
Porezna uprava, nakon zaprimanja zahtjeva, provjerava podatke i, ako može sama, utvrđuje opravdanost zahtjeva te provodi tražene izmjene te o tome obavještava poslodavca putem sustava ePorezna.

Dodatno dokazivanje

U slučaju kada je potrebno dodatno dokazivanje, Porezna uprava obavještava poslodavca, opet putem sustava ePorezna, da radnik mora doći u nadležnu ispostavu radi dodatnog dokazivanja činjenica navedenih u zahtjevu. Poslodavac ne snosi odgovornost za točnost dostavljenog zahtjeva, već je teret dokazivanja i nadalje na radniku.

Kada poslodavac nije korisnik e-porezne, radniku će Porezna uprava izdati Obrazac PK koji će imati oznaku elektroničkog zapisa. Tako isprintan elektronički zapis Obrasca PK radnik je dužan dostaviti svom poslodavcu.

U slučajevima kada su poslodavci korisnici e-porezne Porezna uprava će svaku promjenu podataka na Obrascu PK dostaviti u pretinac poslodavca e-porezna, odnosno radniku putem sustava ePorezna (ako je radnik/građanin aktivirao uslugu eGrađani).

Osobni odbitak

Ako radnik kojemu je poslodavac korisnik ePorezne zatraži izdavanje odnosno promjenu podataka putem ispostave Porezne uprave, nadležna ispostava zaprimiti će i obraditi zahtjev, te o tome elektroničkim putem izvijestiti poslodavca, a na zahtjev radnika isprintati elektronički zapis Obrasca PK. Radnik kojemu je poslodavac korisnik ePorezne nije dužan isprintani elektronički zapis Obrasca PK dostaviti svome poslodavcu.

Nakon što radnika odjavi s obveznog mirovinskog osiguranja poslodavac više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak, zaključuje se u pojašnjenju Porezne uprave.