K europskom stupu socijalnih prava

Komisija pokreće i prvu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima – poduzećima i sindikatima – o pitanju pravednih minimalnih plaća za radnike u EU-u.

54
Europska komisija
TAX3 committee meeting. Report on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance

Europska komisija u utorak je predstavila inicijative koje će pridonijeti provedbi europskog stupa socijalnih prava.

Ključne mjere su, među ostalim, sljedeće: pravedne minimalne plaće za radnike u EU-u, europska strategija za rodnu ravnopravnost, program vještina za Europu, ažurirana Garancija za mlade, Zelena knjiga o starenju, strategija za osobe s invaliditetom, izvješće o demografiji te europski sustav reosiguranja za nezaposlene.

>>Europska komisija započela konzultacije o minimalcu

Te se aktivnosti nadovezuju na dosadašnji rad EU-a i predstavljaju komunikaciju o izgradnji jake, socijalno osjetljive Europe. Istodobno, Komisija pokreće i prvu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima – poduzećima i sindikatima – o pitanju pravednih minimalnih plaća za radnike u EU-u.

Više o tome pročitajte ovdje.