Što novi Zakon o gospodarenju otpadom donosi gradovima i općinama?

Što je činiti gradovima i općinama da urede sustav gospodarenja komunalnim otpadom bez pretjeranog trošenja proračunskog novca? O toj temi raspravljat će se i na Konferenciji o zaštiti okoliša, u organizaciji časopisa Tehnoeko, koja će se održati 28.- 29. rujna 2021. u Tuheljskim Toplicama.

174
Konferencija o zaštiti okoliša

Osma Konferencija o zaštiti okoliša pod nazivom „Aktualni legislativni okviri kružnog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj”, u organizaciji tvrtke Business Media Croatia, izdavača stručnog časopisa Tehnoeko, održat će se od 28.-29.9.2021. u kongresnom centru Termi Tuhelj u Tuheljskim toplicama

Tijekom dva dana Konferencije, kroz šest sekcija i panela, pozornost će biti usmjerena na aktualni legislativni okvir u kontekstu novog Zakona o gospodarenju otpadom, govorit će se o centrima za gospodarenje otpadom, edukaciji jedinica lokalne samouprave, ekonomici zbrinjavanja komunalnog otpada, gospodarenju ambalažnim otpadom, tehnologijama obrade otpada kao što su biološka obrada, mehanička obrada, energetska oporaba, komunalnim dobrim praksama i drugim temama.

1. sekcija: “Termičko-energetska oporaba otpada”
2. sekcija: “Zakon o gospodarenju otpadom”
3. sekcija: “Problematika zbrinjavanja komunalnog otpada s aspekta jls”
4. sekcija: CGO i mehaničko-biološka oporaba/obrada otpada
5. sekcija “Edukacija i mediji”
6. sekcija “Novi trendovi gospodarenja ambalažnim otpadom”

Može li sustav biti efikasniji?

Na svim ovim područjima treba progresivno djelovati i učiniti sustav efikasnijim, jer je gospodarenje otpadom veliki izazov za Hrvatsku koji se treba prioritetno rješavati.
Zato su u program Konferencije, uz ugledne eksperte, u raspravu uključeni i ključni dionici sustava: predstavnici resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavnici JLS-ova, Udruge gradova u RH, komunalnih poduzeća okupljenih u grupaciju Udruženja komunalnog gospodarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Na ovom stručnom skupu pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske gospodarske komore i Udruge gradova u RH tradicionalno će se okupiti najširi krug predstavnika tvrtki iz područja djelatnosti zbrinjavanja otpada, pripadajućih komunalnih javnih poduzeća i ostalih tvrtki koje su neposredno i posredno uključene u djelatnost gospodarenja otpadom, te predstavnika lokalnih samouprava – županija, gradova, općina, kao i resornih institucija te znanstvenih ustanova.

Konferencija o zaštiti okoliša „Aktualni legislativni okviri kružnog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj” održati će se sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, a sve detalje o programu i  prijavi na konferenciju možete potražiti na web stranicama tehnoeko.com.hr.