Produžen rok za podnošenje ponuda za izgradnju poddionica autoceste A7

HAC je zaprimio više od 150 upita veznih uz traženu dokumentaciju za radove na poddionicama od Križišća do Jadranova i od Jadranova do Selca. Iako je na većinu upita odgovoreno, rok je produžen zbog dodatnih objašnjenja

37
Ilustracija: Pexels

Zbog velikog broja upita potencijalnih ponuđača vezanih uz natječajnu dokumentaciju rok za podnošenje ponuda u postupku javne nabave za izgradnju dviju poddionica buduće autoceste A7 Križišće – Žuta Lokva produžen je do 27. lipnja ove godine, potvrdili su iz Hrvatskih autocesta (HAC). Do sada je, naime, zaprimljeno više od 150 upita veznih uz traženu dokumentaciju za radove na poddionicama od Križišća do Jadranova i od Jadranova do Selca. Na većinu je odgovoreno, ali rok je ipak produžen zbog dodatnih pojašnjenja.

Vrijednost izvođenja radova na poddionici Križišće – Jadranovo (5,2 km) procijenjena je na 110 milijuna eura, dok su radovi na poddionici Jadranovo – Selce (12,3 km) procijenjeni   na 200 milijuna eura.

Izgradnja autoceste od Križišća do Žute Lokve financirat će se najvećim dijelom kreditnim zaduženjem za koje je HAC dobio odobrenje vlade u rujnu prošle godine. Kredit je namijenjen refinanciranju duga te za financiranje dijela troškova izgradnje autocesta na dionicama od Križišća do Žute Lokve te od Metkovića do Dubrovnika. Bit će isplaćen u dvije tranše, prva u iznosu od 1,57 milijardi eura, a druga u iznosu od 600 tisuća eura. Kredit je ugovoren s grupom banaka u kojoj najveće udjele u kreditu imaju ZABA (48,97%), PBZ (24,95%) i Erste banka (10,54%). HAC-u je Vlada izdala i jamstva u vrijednosti kredita.

Preostala sredstava potrebna za izgradnju autocesta HAC će osigurati dijelom iz vlastitih prihoda, a dijelom iz fondova Europske unije.

Na dionici od Križišća do Selca gradit će se tri vijadukata, jedan mosta i pet tunela ukupne duljine 6,82 kilometra, što pokriva 38,9 posto cijele trase. Najduži tuneli, Križišće i Crikvenica 3, bit će dugi oko dva kilometra. S morske strane autoceste gradit će se prateći uslužni objekt PUO Klanfari s restoranom, benzinskom postajom, pratećim parkiralištem za osobna i teretna vozila te odmorištem s WC-om, kojem će prilaz biti omogućen iz oba smjera autoceste. Dionica od Križišća do Žute Lokve trebala bi biti izgrađena do 2030. godine.

Izgradnjom autoceste na dionici Križišće – Žuta Lokva preusmjerit će se promet s okolnih državnih cesta na autocestu. Tako će se rasteretiti lokalne prometnice i povećati sigurnost prometa.

Autocesta A7 na ulazu u Rijeku spaja se s autocestom A6 Bosiljevo – Rijeka, dok se na interregionalnom čvoru Žuta Lokva A7 spoja s autocestom A1 Zagreb – Bosilijevo – Split – Dubrovnik. Autocesta A7 bit će dio Jadransko-jonskog autocestovnog koridora kroz Hrvatsku koji se proteže od Rupe preko Rijeke, Žute Lokve i Splita do Dubrovnika.

>>Butković najavio natječaj za preostale dvije trake novljanske obilaznice

>>HAC-u odobreno zaduživanje za refinanciranje kredita i nove investicije