Ericsson Nikola Tesla: Dividenda 82 kune po dionici

Dividenda će se isplatiti 28. srpnja  2021. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 2. srpnja 2021. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva

211
Direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2020. godini

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u utorak, 29. lipnja 2021. godine u sjedištu kompanije u Krapinskoj 45, u Zagrebu, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se 89.765.300 kuna dioničkog kapitala ili 67,41 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Na Skupštini je odlučeno da se dobit Društva za financijsku godinu 2020. u iznosu od 76,49 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit. Iznos od 25 milijuna kuna iz zadržane dobiti za 2019. godinu rasporedit će se u rezerve za vlastite dionice.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 82 kune po dionici iz preostalog dijela zadržane dobiti iz 2019. te zadržane dobiti iz 2020. godine.

Dividenda će se isplatiti 28. srpnja 2021. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 2. srpnja 2021. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 1. srpnja 2021. godine (ex date).

Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnim razdobljima, dana je suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 25.000 trezorskih dionica.

Skupština društva je dala razrješnicu Gordani Kovačević, direktorici Društva, te predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2020. godini.

Iz Nadzornog odbora opozvani su Vidar Mohammar i Dubravko Radošević, a umjesto njih imenovani su Petra Vranjes, voditeljica odjela Financije i kontrola poslovanja za segment Digitalne usluge matične kompanije Ericsson, te Ana Vrsaljko Metelko, odvjetnica iz Zagreba.

Za revizora poslovanja u 2021. godini imenovan je KPMG Croatia d.o.o.