EVN Croatia Plin: Ugovorene cijene vrijede i nikakvih izmjena neće biti

U trenutnoj situaciji, nakon što se već dogodio drastičan rast cijena, EVN Croatia Plin smatra da su nužne mjere za "ublažavanje šoka", kako od strane države, koje mogu samo djelomično pomoći, tako i sa strane svih dionika

60
EVN Croatia Plin
Vlado Mandić, direktor tvrtke EVN Croatia Plin [Izvor: EVN Croatia plin]

Vanjskotrgovinska organizacija Austrijske gospodarske komore, Advantage Austria, zajedno s Energetskom akademijom (ENG-A) i EVN Croatia Plin, organizirala je u utorak, 15. veljače, webinar pod nazivom “Cijene prirodnog plina u Hrvatskoj” kojem su nazočili opskrbljivači plina i krajnji korisnici – kupci plina.

Porast cijena na tržištu plina u cijeloj Europi ima snažan utjecaj na tvrtke koje posluju u Hrvatskoj, a Vlado Mandić, direktor tvrtke EVN Croatia Plin istaknuo je kako je nabavna cijena plina za neke korisnike u 2021. porasla čak 350 posto. Važno je reći da je porastao udio cijene nabave energije plina, pa je tako na primjeru bolnice u Hrvatskoj udio cijene plina u javnoj nabavi u 2021. iznosio 63 posto, dok je udio cijene nabave plina kod istog poslovnog subjekta u 2022. iznosio 89 posto.

Naglasio je kako je EVN Croatia Plin svojim pristupom i pravovremenom reakcijom prošle godine u konačnici osigurao niže cijene plina za svoje korisnike.

“Teško je prognozirati dugoročne cijene plina, ali zbog cjelogodišnjeg monitoringa cijena, u travnju i lipnju prošle godine uočen je kratkoročan, ali značajan rast cijena te smo odmah pokrenuli žurnu akciju i poziv kupcima na ugovaranje plina. Kupcima su ponuđene razne opcije opskrbe prema terminskim cijenama, tako da je do kraja ljeta 2021. većina kupaca ugovorila opskrbu”, trkao je Mandić, Naglasio je kako ugovorene cijene vrijede sukladno ugovoru i nikakvih izmjena neće biti, što bi, kada se govori o ugovorima, trebao biti standard.

>>Gradska plinara Zagreb ponudila poduzetnicima obročnu otplatu duga

U trenutnoj situaciji, nakon što se već dogodio drastičan rast cijena, EVN Croatia Plin smatra da su nužne mjere za “ublažavanje šoka”, kako od strane države, koje mogu samo djelomično pomoći, tako i sa strane svih dionika.

Istaknuto je da se treba razmotriti mogućnost uvođenja i dodatnih tržišnih mehanizama za sprečavanje budućih energetskih kriza. “U budućnosti je važno da se, između ostalog, odrede razine strateških zaliha plina na skladištu te razmotri veća fleksibilnost u postupku javne nabave, te obavezno edukacija ljudi koji vode javnu nabavu, osobito u ime drugih institucija”, istaknuo je Mandić. Dodao je kako je uz sve mjere za reguliranje cijena plina poželjna i diversifikacija dobavnih pravaca koje bi osigurala stabilnije cijene plina bez naglih i velikih oscilacija.

Što se tiče predviđanja cijena plina, organizatori su istaknuli da na cijene plina utječe niz faktora, ali predstavili su optimistične podatke vezano uz trenutne cijene trgovanja plina na burzama energenata. Cijene po kojima se trenutno trguje s količinama plina za 2024. i 2025. su na razini prije krize, što bi značilo, ako se situacija ne promijeni, da bi u budućnosti krajnje cijene plina za korisnike ipak trebale “normalizirati” i trebale biti niže od trenutnih.